Lauwersland Online - Informatie-avond "Salomon - het Kollumer Oproer" voor alle amateurs en vrijwilligers

woensdag 2 januari 2019

Infor­matie-avond "Salomon - het Kollumer Oproer" voor alle amateurs en vrijwilligers

KOLLUM - Lijkt het je geweldig om mee te werken aan het spek­takel "Salomon - het Kollumer Oproer" komende zomer? Zie je jezelf al figu­reren in de voor­stel­ling? Meezingen met het koor? Helpen als parkeer­wacht? Bouwen aan het decor? Mensen de weg wijzen? Of kostuums naaien?

De orga­ni­satie heeft straks ontzet­tend veel mensen nodig voor allerlei verschil­lende taken die meer of minder tijd vragen. Dus voor bijna alle enthou­si­aste vrij­wil­li­gers zit er wel iets bij. Voor de amateur-artiesten geldt dat ze veel tijd kwijt zullen zijn aan het repe­teren en dat ze de gehele repe­ti­tie­pe­riode en alle voor­stel­lingen aanwezig moeten kunnen zijn. Dat vraagt behoor­lijk veel…

Het werk aan decor en kostuums zal juist in de maanden voor­af­gaand aan de voor­stel­lingen gedaan moeten worden. En de parkeer­wach­ters, BHV-ers en gast­vrou­wen/-heren zullen juist weer op de voor­stel­lings­dagen aan het werk zijn.

Over al deze zaken wil de orga­ni­satie alle vrij­wil­li­gers graag infor­meren op dins­dag­avond 29 januari om 20:00 uur in de kantine van de sporthal (Van der Bij-hal) aan het Maar­ten­splein in Kollum. Ook vertellen ze dan meer over de audi­ties voor de amateurs, de repe­ti­tie­pe­ri­odes, de speel­data en de reserve speel­data. Ben je erbij? Dan heel graag even een mailtje naar info@kollumeroproer.nl met in de subject: ik kom 29 januari.

Mensen die zich nog niet als vrij­wil­liger hebben aange­meld via het formu­lier op de website kunnen dit alsnog doen.

Foto & tekst: © Jan Beets