Lauwersland Online - Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

dinsdag 12 maart 2019

Jaar­ver­ga­de­ring Plaat­se­lijk Belang Kollum

Hierbij wordt u van harte uitge­no­digd tot het bijwonen van de jaar­ver­ga­de­ring van de vere­ni­ging Plaat­se­lijk Belang Kollum die gehouden zal worden op woensdag 20 maart om 20.00 uur in De Colle aan de Kerk­straat 4 in Kollum.

De leden van Plaat­se­lijk Belang Kollum ontvangen geen persoon­lijke uitno­di­ging meer in de vorm van een nieuws­brief, maar kunnen dit bericht als zodanig beschouwen. Tijdens jaar­ver­ga­de­ring is er een jaar­over­zicht van de acti­vi­teiten van het Plaat­se­lijk Belang Kollum en een optreden van Shan­ty­koor De Beurtskippers.

Plaat­se­lijk Belang Kollum

Plaat­se­lijk Belang Kollum verte­gen­woor­digt de dorps­ge­meen­schap naar gemeen­te­lijke- en andere instan­ties. Zij stelt zich tot doel dat de leef­baar­heid in het dorp zo opti­maal moge­lijk blijft. Zij probeert zoveel moge­lijk voor­zie­ningen in het dorp te krijgen c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor woning­bouw, verbe­te­ring van de wegen en verlich­ting etc. Kortom: voor alle zaken die het dorp leef­baar houden of maken.

Nog geen lid?

Tijdens de jaar­ver­ga­de­ring op 20 maart zijn ook niet-leden welkom. De entree is gratis maar de niet-leden wordt gevraagd lid te worden. De contri­butie bedraagt € 7,50 per gezin per jaar.

Hebt u vragen of opmer­kingen: laat het dan weten via plaatselijkbelang.kollum@gmail.com.

Met uw lidmaat­schap onder­steunt u het Plaat­se­lijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werk­kli­maat in het dorp te bevorderen.

Foto: Het bestuur van Plaat­se­lijk Belang Kollum | © Jan Beets
Tekst: © Plaat­se­lijk Belang Kollum

Jaar­ver­ga­de­ring Plaat­se­lijk Belang Kollum

De Colle
Kerk­straat 4
9291 CA Kollum

Datum: woensdag 20 maart 2019
Tijd: vanaf 20:00 uur