Lauwersland Online - Jaarwisseling 2018-2019 in Noord-Nederland

dinsdag 1 januari 2019

Jaar­wis­se­ling 2018-2019 in Noord-Nederland

NOORD-NEDERLAND - Rond Oud en Nieuw heeft de politie in Noord-Neder­land meer meldingen ontvangen dan het afge­lopen jaar. De meeste tele­foon­tjes gingen over over­last door vuur­werk en brandjes op straat.

Geweld tegen hulpverleners

Een in de Verbin­dingstraat in de stad Groningen gepar­keerde poli­tie­auto werd beko­geld met zwaar vuur­werk. De auto - waarin geen agenten zaten - liep daarbij schade op. Er zijn nog geen aanhou­dingen verricht en het onder­zoek hier­naar loopt.

In Emmen is een 22-jarige man uit die plaats aange­houden bij een hore­ca­ge­le­gen­heid aan de Dalipas­sage. De verdachte sloeg op een 44-jarige bevei­liger in toen hem de toegang werd gewei­gerd. De toegang werd gewei­gerd omdat de club uitver­kocht was en er geen bezoe­kers meer konden worden toege­laten. De man werd door meer­dere bevei­li­gers aange­houden en over­ge­dragen aan de politie.

Geweld tegen poli­tie­mensen of andere hulp­ver­le­ners wordt niet geto­le­reerd en de politie treedt daar hard tegen op, welke vorm van geweld het ook betreft. Het uitgangs­punt van de politie is: handen af van onze hulp­ver­le­ners. Tijdens de jaar­wis­se­ling werd daarom extra gelet op agressie met (ille­gaal) vuur­werk tegen poli­tie­mensen. Voor het doel­be­wust gooien van zwaar knal­vuur­werk rich­ting hulp­ver­le­ners of burgers kun je vervolgd worden voor (poging tot) zware mishan­de­ling of (poging tot) doodslag.

Vuur­werk­slacht­of­fers

Op oude­jaars­avond kwam op de Achterwei in Morra een 41-jarige man uit die plaats om het leven. Hij raakte ernstig gewond bij het afsteken van vuur­werk en over­leed ter plekke aan zijn verwon­dingen. De politie doet een nader onder­zoek naar wat er precies is gebeurd.

In Rotster­haule raakte een 14-jarige jongen uit de gemeente Heeren­veen gewond toen er vuur­werk in de kraag van zijn jas ontplofte. Hij is met onbe­kende verwon­dingen over­ge­bracht naar het ziekenhuis.

ME ingezet

In Gees­brug ontstond er rond 01:00 uur een situ­atie op de Berken­laan waarbij de ME moest worden ingezet. Er was een groot vuur op straat met een grote groep van circa 50 jongeren erom­heen. De politie was in afwach­ting van de brand­weer. De sfeer werd grim­miger, er werden vernie­lingen gepleegd en de weg werd geblok­keerd met betonnen bloem­bakken. Om de brand­weer veilig te kunnen laten werken, moest de straat vrij worden gemaakt. Daar­voor bleek de inzet van de ME nood­za­ke­lijk. De Mobiele Eenheid voerde in totaal drie keer een charge uit waarna de brand­weer veilig kon werken en de brand kon blussen. Tijdens de inzet werd de politie beko­geld met bier­flessen en vuur­werk. Er zijn geen aanhou­dingen verricht maar deze worden op een later moment niet uitgesloten.

Zwaar­ge­wonden door ongeval in Drachten

Op oude­jaars­avond raakte een 26-jarige man uit Emmen ernstig gewond bij een eenzijdig ongeval op de Wâldwei in Drachten. Door nog onbe­kende oorzaak botste hij met zijn auto tegen een boom. Hij is met ernstig letsel naar het UMCG gebracht.

Zwaar­ge­wonde door mishandeling/steekincident

In de stad Groningen raakte een 31-jarige man uit Hooge­veen ernstig gewond tijdens een ruzie op de Grote Markt. De man had onenig­heid met een 31-jarige man uit Groningen gekregen waarbij er over en weer klappen vielen. Toen het slacht­offer op de grond viel, zou hij in zijn gezicht zijn geschopt door de verdachte. Op aanwij­zingen van getuigen kon de verdachte worden aange­houden. Het slacht­offer is met hoofd­letsel naar het UMCG gebracht.

In Franeker raakte een 38-jarige vrouw uit die plaats gewond bij een ruzie op het Talm­ap­lein. Ze zou door een 61-jarige man uit een plaats in de gemeente Waad­hoeke zijn geslagen en daarbij buiten bewust­zijn geraakt. Op basis van getui­gen­ver­kla­ringen kon de verdachte worden aange­houden. De vrouw is met de ambu­lance naar het zieken­huis gebracht.

Gewa­pende overval/vuurwapengebruik/schietincident

In de Ooster­straat in de stad Groningen zagen agenten een man schieten met een pistool. Een van de agenten trok zijn dienst­pi­stool en de 21-jarige uit Duits­land afkom­stige man is aange­houden. Het pistool dat is in beslag genomen bleek een alarm­pi­stool te zijn.

30 aanhou­dingen

In de drie noor­de­lijke provin­cies werden tijdens de jaar­wis­se­ling in totaal 30 verdachten aange­houden. Veelal voor vergrijpen zoals mishan­de­ling, vernie­ling, bele­di­ging en het bezit van ille­gaal vuur­werk. In Groningen zijn er 10, in Fryslân 15 en in Drenthe 5 verdachten aangehouden.

Afbeel­ding: © Pixabay
Tekst: © Politie.nl