Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - "Jeugdherinneringen" inspiratiebron voor de amateurkunstexpositie op Verhildersum

vrijdag 27 september 2019

"Jeugd­her­in­ne­ringen" inspi­ra­tie­bron voor de amateur­kunst­ex­po­sitie op Verhildersum

Tradi­ti­o­neel is de herfst­ten­toon­stel­ling op Land­goed Verhil­dersum in Leens een expo­sitie met werk van amateur­kun­ste­naars uit de regio. Van zaterdag 28 september tot en met zondag 3 november kan men in de Muse­um­boer­derij terecht om van beel­dende kunst met het thema "Jeugd­her­in­ne­ringen" te genieten.

De amateur­kunst­ex­po­sitie op Land­goed Verhil­dersum in Leens sluit dit jaar aan bij de expo­sitie "Spelen met…" de kinderen die in de negen­tiende eeuw op het land­goed gewoond hebben. De amateur­kun­ste­naars hebben zich laten inspi­reren door hun eigen jeugdherinneringen.

Het is ieder jaar weer een uitda­ging voor de deel­ne­mers om hun eigen inter­pre­tatie van het onder­werp vorm te geven. En het lukt de kunste­naars ieder jaar weer de bezoe­kers te verrassen met hun werk. Heel verschil­lende tech­nieken zijn gebruikt. Van acryl, pastel en olie­verf tot textiele werk­vormen als borduren, vilten en quilten. Maar ook foto­grafie, corten­staal, beeld­houwen en kera­miek. En titels als Verborgen verleden, Zusjes in de bedstee, I love Lucy en Faded memo­ries beloven een boei­ende expo­sitie met veel diversiteit.

De afge­lopen decennia is de kwali­teit van de inzen­dingen gestaag gegroeid. Steeds weer over­stijgen sommige kunst­werken het niveau van amateur­werk en maken mede daar­door een bezoek waard. Door de jaren heen is een vaste kern deel­ne­mers ontstaan, ieder jaar aange­vuld met nieuwe deel­ne­mers. Omdat elk jaar het onder­werp verschilt, is tot het laatste moment ondui­de­lijk hoe de expo­sitie zal uitpakken. Dit zorgt ervoor dat deze tentoon­stel­ling verras­send en boeiend is. Daarbij zijn de hand en het oog van de tentoon­stel­lings­maker onont­beer­lijk! Kom en laat u verrassen door de werken van deze amateurkunstenaars.

Het schil­derij op de foto is gemaakt door Annie van der Lei
Tekst: © Land­goed Verhildersum

Muse­um­boer­derij Verhildersum

Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: zaterdag 28 september tot en met zondag 3 november 2019
Tijd: van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter!
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet