Lauwersland Online - Kaartverkoop TITUS loopt storm

dinsdag 29 januari 2019

Kaart­ver­koop TITUS loopt storm

DOKKUM - Sinds de offi­ciële aftrap van vorige week loopt het storm met de kaart­ver­koop van TITUS. Er zijn al zo’n twee­dui­zend kaarten voor het muziek­the­a­ter­spek­takel in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum verkocht. "Je merkt dat het echt begint te leven. Vooral nu de eerste namen van de cast bekend zijn gemaakt.", aldus produ­cent Sjoek Nutma.

Deze week werd bekend dat de uit Fean­wâlden afkom­stige Theun Plan­tinga de rol van TITUS op zich zal nemen. Alexandra Alphe­naar speelt zijn "muze" Teresa van Avila.

"Ik ben heel blij dat ik met deze twee mensen mag samen­werken.", zei regis­seur Bruun Kuijt tijdens de presen­tatie van de makers, spelers en muzi­kanten van TITUS. Kuijt is gewend om met zowel profes­si­o­nals als met amateurs te werken. "Juist die verbin­ding spreekt me zo aan in het theater."

Shake­speare ten top

De regis­seur verheugt zich vooral op deze voor­stel­ling vanwege de locatie. "Ik weet nog dat ik Boni­fa­tius de Musical hier zeven jaar geleden voor het eerst zag en dacht: het zal je maar gebeuren dat je hier een thea­ter­stuk mag regis­seren. Dit is Shake­speare ten top. Bij het Globe Theatre in Londen voel je dezelfde sfeer als in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum. Zou Titus ooit bedacht kunnen hebben toen hij meehielp om de kapel te ontwerpen dat hier een thea­ter­stuk over hem zou worden opgevoerd?"

Muziek die je raakt

Volgens de regis­seur is schrijver Bouke Oldenhof er enorm in geslaagd om een prachtig script te maken. "Vooral het thema 'tussen stilte en stress' zal veel mensen in deze hecti­sche maat­schappij enorm aanspreken. Het is niet alleen een mooi verhaal over het leven van Titus Brandsma, maar het zet je ook aan het denken over de manier waarop wij zelf leven en waar het nu eigen­lijk om gaat. En dan met de muziek erbij van de band Wiebe: die raakt je recht­streeks in je hart."

Vroeg­boek­kor­ting

Het enthou­si­asme van het Titus-team werkt blijk­baar aanste­ke­lijk want de eerste kaarten vliegen de deur uit. Op de website www.titus2019.nl worden de kaarten nu met vroeg­boek­kor­ting aange­boden. De voor­stel­ling is te zien van 31 mei tot en met 10 juni 2019 in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum waar plaats is voor 850 mensen.

Foto: Regis­seur Bruun Kuijt (links) liet tijdens de presen­tatie van TITUS weten heel blij te zijn met Alexandra Alphe­naar en Theun Plan­tinga te mogen werken. | © Bote Sape Schoorstra
Tekst: © Klasina van der Werf