Lauwersland Online - Kalfsvlees van Verhildersum: aanmelding geopend

zaterdag 28 september 2019

Kalfs­vlees van Verhil­dersum: aanmel­ding geopend

Kalfs­vlees van Verhil­dersum is een echte aanrader voor de lief­hebber! Sinds 1996 levert Verhil­dersum aan een grote groep fijn­proe­vers vlees van Groninger blaarkop en Laken­velder kalveren die geweid hebben op het land­goed van de borg in Leens.

De aange­boden dieren zijn medio april van dit jaar geboren en gaan zo snel moge­lijk met hun moeders mee naar buiten. Daar groeien ze in vrij­heid op met moeder­melk en gras. Aan het eind van de weide­pe­riode vindt een selectie plaats van de kalveren die voor de fokkerij worden aange­houden, de rest wordt geslacht door slagerij Kamps uit Winsum. De slager maakt het vlees klaar zodat u het kunt invriezen.

Dit jaar zijn er meer kalfjes dan andere jaren zodat er ruimte is voor enkele extra afne­mers van kalfs­vlees. Hebt u inte­resse? Neemt u dan contact op met mevrouw H. Verboom (0595 - 572 066) of mevrouw I. Kotter (06 - 2209 8780).

Op 27 oktober sluit de inschrij­ving en op = op, dus wees er snel bij.

Op de weilanden van Verhil­dersum worden geen kunst­mest of gewas­be­scher­mings­mid­delen toege­past. De koeien krijgen geen kracht­voer, ook niet als ze op stal staan. Genees­mid­delen worden alleen toege­diend als daar een dwin­gende reden voor is. Veilig vlees dus!

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Land­goed Verhildersum

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter!