Lauwersland Online - KPN NetwerkNL start met aanleg van glasvezelnetwerk in Zuidhorn

dinsdag 30 juli 2019

KPN NetwerkNL start met aanleg van glas­ve­zel­net­werk in Zuidhorn

KPN NetwerkNL heeft bekend­ge­maakt dat er plannen zijn om glas­vezel aan te leggen in Zuid­horn. De uitrol in Zuid­horn is onder­deel van de plannen van KPN NetwerkNL om de komende drie jaar circa een miljoen huis­hou­dens in Neder­land van glas­vezel te voorzien.

Data­ge­bruik stijgt met 30%

In elk huis­houden neemt het data­ge­bruik sterk toe. We kijken digi­tale tv, gamen, luis­teren muziek via internet en streamen film­pjes. Ook komen er steeds meer slimme appa­raten bij. Ons data­ge­bruik stijgt in Neder­land elk jaar met zo’n 30%.

"Met de aanleg van het glas­ve­zel­net­werk in Zuid­horn sluiten we straat voor straat woningen aan op het internet van de toekomst. Na de werk­zaam­heden kunnen de bewo­ners direct gebruik­maken van de moge­lijk­heden van glas­vezel.", aldus Fred Hooge­werf project­leider KPN NetwerkNL.

Meer infor­matie

Inwo­ners kunnen voor alle vragen over de aanleg, plan­ning en voor­delen van glas­vezel vanaf donderdag 15 augustus elke donderdag tussen 10:00 en 17:00 uur terecht bij het glas­ve­zel­in­for­ma­tie­punt bij Over­tuinen Zuid­horn, tussen de Kruidvat en Albert Heijn. Doe de post­co­de­check op www.kpnnetwerk.nl en schrijf u in voor de glas­ve­ze­lup­dates om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Over KPN NetwerkNL

KPN NetwerkNL is onder­deel van KPN en houdt zich bezig met de aanleg, het beheer en het vernieuwen van het vaste netwerk. Onze ambitie is om heel Neder­land te voor­zien van snel internet. Per gebied en gemeente kijken we naar de meest effi­ci­ënte en effec­tieve manier om dit te bereiken. Het netwerk van KPN is een open netwerk. Dat bete­kent dat naast KPN nog veel meer provi­ders hun dien­sten over ons netwerk leveren.

Foto: © Pixabay
Tekst: © KPN NetwerkNL