Lauwersland Online - Lustrumfeestje voor passagiers en vrijwilligers van de Reitdiepveer

zaterdag 10 augustus 2019

Lustrum­feestje voor passa­giers en vrij­wil­li­gers van de Reitdiepveer

Op vrijdag 23 augustus vieren passa­giers en vrij­wil­li­gers van de Reit­diep­veer een feestje omdat de veer­dienst al vijf jaar dage­lijks "heen en weer" vaart tussen Aduar­der­zijl en Schaphalsterzijl.

Passa­giers worden die dag gratis over­gezet, er is muziek aan boord en alle passa­giers krijgen een puzzel uitge­reikt. Onder de inzen­ders met de goede oplos­sing wordt een jaar­abon­ne­ment 2020 voor de Reit­diep­veer uitgeloot.

De puzzel is ook via de website www.reitdiepveer.nl en bij de rust­punten in Feer­werd en Aduar­der­zijl te verkrijgen. De puzzel is tot en met de laatste dag van de herfst­va­kantie in te leveren en dan wordt ook de winnaar bekendgemaakt.

Zoals bekend is de Reit­diep­veer een veer­dienst voor voet­gan­gers, fiet­sers en scoot­mo­biels. De veer­dienst vaart van het vroege voor­jaar tot en met de laatste dag van de herfstvakantie.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.reitdiepveer.nl en de Facebook­pa­gina !

Foto: De Reit­diep­veer | © Jan Koelstra
Tekst: © Johan Steen

De Reit­diep­veer

Aduar­der­zijl
Schaphalsterzijl

Datum: vrijdag 23 augustus 2019
Tijd: van 10:00 tot 19:00 uur