Lauwersland Online - Maak kennis met Afghanistan in de bibliotheek van Leens

zondag 26 mei 2019

Maak kennis met Afgha­nistan in de bibli­o­theek van Leens

Colourful Het Hogeland

Op woensdag 5 juni van 10:00 tot 11:00 uur laat Shazia u in de bibli­o­theek van Leens kennis­maken met de gebruiken van Afgha­nistan. In dit korte voor­proefje het verhaal van Shazia Sohrabi: 37 jaar, getrouwd met Femme en moeder van drie doch­ters. Over haar reis, familie, dromen en één van de eerste gebruiken.

Shazia was bijna 18 jaar toen ze Afgha­nistan verliet. De komst van de Taliban had veel gevolgen voor haar leven. Zo mocht ze als jonge vrouw niet alleen op straat lopen en ook niet naar school. Ze was niet gevangen, maar zo voelde ze zich wel. En zonder voor­uit­zicht op oplei­ding of werk was er weinig perspectief.

Haar ouders wilden een betere toekomst voor haar en zo vluchtte Shazia naar Neder­land. Ze verbleef een paar maanden in het AZC in Hooge­veen. "Daar leerde ik fietsen en kon ik aan het werk; als tolk bij de arts van het AZC."  Uitein­de­lijk kreeg ze een huis toege­wezen in Wehe - den Hoorn.

Het eerste gebruik: gastvrijheid

Shazia was op weg naar Wehe - den Hoorn, maar liep verkeerd. Een jongen wees haar de weg.

"Hij vertelde zijn vader dat hij mij de weg had gewezen. Waarop zijn vader zei: 'Breng haar toch naar haar bestem­ming.' Zo gezegd, zo gedaan. En als in Afgha­nistan iemand iets voor je doet, dan nodig je diegene uit voor eten of thee. Dus ik zei: 'Kom eens een kop thee drinken.' Nooit verwacht dat hij gelijk de volgende dag op de stoep zou staan! Hij is de hele avond gebleven. Femme was op slag verliefd, voor mij was het idee van Neder­landse man niet op mijn netvlies. Twee jaar later had zijn vader een uitge­pro­ce­deerd Afghaans gezin in huis genomen. Ik kwam af en toe bij hen om te vertalen en werd verliefd."

Belang­rijk in Afgha­nistan: familie

In Afgha­nistan wilde Shazia graag kapper of schoon­heids­spe­ci­a­liste worden. "Na de inbur­ge­rings­cursus heb ik de oplei­ding Zorg gevolgd. Het leek me ook leuk om met jonge kinderen te werken, als klasse-assis­tent bijvoor­beeld. Ik begon aan een volgende oplei­ding maar werd toen zwanger van de tweeling."

Tijdens de zwan­ger­schap en beval­ling miste Shazia haar moeder extra: "In Afgha­nistan is familie erg belang­rijk. Je maakt veel tijd voor elkaar, we waren veel samen. Niet alleen met het gezin, maar ook ooms en tantes, neven en nichten. We kookten en aten vaak samen."

Kennis­maken met een stukje andere wereld 

Shazia werkt inmid­dels als gast­vrouw bij Wongema (Erik Wong) in Horn­huizen: "Neder­land is echt mijn land geworden. Het is een schoon en veilig land, je kunt zeggen wat je wilt en er zijn eerlijke mensen. Tegen mijn kinderen zeg ik: 'Er zijn zoveel kansen in Neder­land: pak die kansen!'. Ik pak deze kans om jullie te vertellen over Afgha­nistan. Mijn vader vertelde ons vroeger veel verhalen, hij liet ons echt de wereld zien. Fijn dat ik dat nu ook kan doen: door aan jullie het mooie land en de gebruiken te laten zien."

Bezoek voor meer infor­matie de website www.colourfulhethogeland.nl !

Foto en tekst: © Colourful Het Hogeland
Met dank aan Marissa Terpstra en Loes Smit

De acti­vi­teiten van Colourful Het Hoge­land worden mede moge­lijk gemaakt door Het Oranje Fonds

Lauwersland Online - Maak kennis met Afghanistan in de bibliotheek van Leens

Bibli­o­theek Leens

Breekweg 2
9965 TE Leens

Datum: woensdag 5 juni 2019
Tijd: van 10:00 tot 11:00 uur