zaterdag 20 april 2019

Meer genieten van weide­vo­gels dankzij mobiele vogelkijkhut

Anjum / Morra

Voor­zitter Frans Kloos­terman van de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) heeft op vrijdag 19 april de nieuwe mobiele vogel­kijkhut van de Agra­ri­sche Natuur­ver­e­ni­ging Guoz­ze­krite geopend. Doel van deze mobiele hut is om het vogel­rijke gebied in dit prach­tige Noord­oost-Friese land­schap aan zoveel moge­lijk mensen te laten zien. 

De nieuwe vogel­kijkhut is een geza­men­lijk initi­a­tief dat in het belang is van zowel de land­bouw als de weide­vo­gels. Volgens voor­zitter Gerrit Kooistra van de Guoz­ze­krite is het mooie van de vogel­kijkhut dat deze met een trekker verplaatst kan worden. "We hopen dat onze leden en de vogel­wachten de loca­ties aan ons door zullen geven waar op dat moment de mooiste vogels te zien zijn. Dit wordt vervol­gens via de kanalen van het Agra­risch Collec­tief Waad­râne gecom­mu­ni­ceerd. De hut is bedoeld voor toeristen, inwo­ners en school­kin­deren. Je kunt er letter­lijk alle kanten mee op.", stelt Kooistra.

De opening van de vogel­kijkhut komt op een moment dat de voor­zitter van de BFVW volop in het nieuws is in verband met de droogte die funest is voor jonge weide­vo­gels. Kloos­terman maakte van de gele­gen­heid gebruik om ook de vogel­lief­heb­bers die bij de vogel­kijkhut aan de Hear­rewei (tussen Morra-Anjum) aanwezig waren op te roepen om voor water te zorgen op weilanden en in tuinen. "De vogels hebben het zwaar. Wij zijn dan ook blij met de steun van de boeren die massaal gehoor geven aan onze oproep om vogels te helpen." Maar ook dit initi­a­tief voor een vogel­kijkhut is heel belang­rijk, stelt de voor­zitter van de BFVW. "De Guoz­ze­krite zorgt er op deze manier voor dat we met elkaar van de weide­vo­gels mogen genieten in dit prach­tige gebied, dat is heel wat waard."

De aanschaf van de mobiele vogel­kijkhut is mede moge­lijk gemaakt dankzij steun van de Rabo­bank en het agra­ri­sche verze­ke­rings­be­drijf Topteam.

Bezoek voor meer infor­matie over de Bond van Friese Vogel Wachten de website www.friesevogelwachten.nl !

Foto's: © Agra­ri­sche Natuur­ver­e­ni­ging Guozzekrite
Tekst: © Klasina van der Werf