Lauwersland Online - Mogelijk verfilming van Salomon - Het Kollumer Oproer

dinsdag 9 juli 2019

Moge­lijk verfil­ming van Salomon - Het Kollumer Oproer

Muziek­the­ater "Salomon - Het Kollumer Oproer" in Kollum is zo succesvol dat er, aanslui­tend op de uitver­kochte 6 voor­stel­lingen, nóg 3 extra voor­stel­lingen zijn gepland. Deze extra voor­stel­lingen zijn op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli. Hiervan is de dins­dag­avond alweer uitver­kocht; er zijn alleen nog kaarten te koop voor de woensdag- en donder­dag­avond. Elke avond is er plaats voor 1250 toeschou­wers in de speciaal voor het stuk gebouwde arena op het Kollumse Maartensplein.

Wegens het enorme succes over­weegt regis­seur Steven de Jong om "Salomon - Het Kollumer Oproer" te verfilmen met dezelfde cast als de thea­ter­voor­stel­lingen. Steven de Jong: "De camera houdt van Syb. Het moet een soort Friese Bolly­wood­film worden, met het stoere verhaal van het oproer en daar­naast Friese liedjes erin verwerkt." Na films zoals "De Hel van ‘63", "De Schip­pers van de Kame­leon" en "De Scheeps­jon­gens van Bontekoe" zou dit een compleet nieuw genre worden in de lange lijst met films op naam van De Jong.

"Salomon - Het Kollumer Oproer" is een multi­me­diaal spek­takel, vol muziek van nu en verhalen van toen. Met een combi­natie van theater, muziek en film schiet de voor­stel­ling afwis­se­lend heen en weer tussen verleden en toekomst. Je waant je het ene moment in het revo­lu­ti­o­naire jaar 1797, om het volgende moment weer midden in de moderne tijd te landen. Van Franse soldaten te paard tot een vette cabrio. Van Foekje Dillema tot Lady Gaga. Van Salomon Levy tot Google Maps.

Naast de histo­ri­sche lijn zijn er actuele thema’s verweven in het stuk: discri­mi­natie, gemeen­schapszin, het opkomen voor je idealen, en ook de huidige #MeToo-discussie.

Musical award winnaar Dick van den Heuvel (o.a. Annie M.G. Schmidt en Ramses) schreef een eigen­tijds en meesle­pend scenario, waarin theater, muziek en beeld (op enorme projec­tie­schermen) naad­loos in elkaar over­lopen. De regie is in handen van regis­seurs Steven de Jong en Atsje Lettinga.

In de cast van de voor­stel­ling zitten bekende namen: Syb van der Ploeg, Meriyem Manders, Piter Wilkens, Johannes Rypma, Thijs Meester en Marcel Smit. Met muziek van De Kast en Hubert Heeringa. In het stuk spelen ook zo’n 150 mensen uit Kollum en omge­ving mee. "Salomon - Het Kollumer Oproer" is een meer­ta­lige voor­stel­ling en goed te volgen door iedereen.

Bezoek voor meer infor­matie over het Kollumer Oproer de website www.kollumeroproer.nl !

Foto: © Piet Douma
Tekst: © Minke Schouten