Monique Spaltman nieuwe directeur van Landgoed Verhildersum in Leens

donderdag 10 januari 2019

Monique Spaltman nieuwe direc­teur van Land­goed Verhil­dersum in Leens

Na een periode van zes jaar gaat de huidige direc­teur van Land­goed Verhil­dersum in Leens, Gerrit Alssema, met pensioen. Hij wordt opge­volgd door Monique Spaltman, die een grote veel­zij­dig­heid en een breed netwerk paart aan liefde voor het Hoge­land en Verhildersum.

Monique Spaltman was onder meer bestuurslid bij de Fraey­le­ma­borg en bouwde als direc­tielid aan de basis van wat nu Fontana Resort Bad Nieu­we­schans is. Het bestuur en de mede­wer­kers van Verhil­dersum zijn geza­men­lijk tot deze keuze gekomen en zij verwachten een nieuwe periode met de schwung die Verhil­dersum weer verder kan laten ontwik­kelen. Monique Spaltman begint op 1 februari. Zij werkt een maand samen met Gerrit Alssema, die op 1 maart vertrekt.

Grote inhaal­slag gemaakt door Alssema

Tijdens de direc­tie­pe­riode van Gerrit Alssema heeft Verhil­dersum een grote inhaal­slag gemaakt in onder andere het beheer van de collectie zoals het digi­taal vast­leggen van objecten, onder­houd van de panden en verbe­te­ring van de orga­ni­satie. Een mooie kroon op zijn werk is het record­aantal van 26.834 bezoe­kers in 2018.

Alssema heeft de voor­be­rei­dingen voor het komende seizoen al getroffen. In het voor­jaar, op zaterdag 30 maart, opent Verhil­dersum het nieuwe seizoen met de verschil­lende expo­si­ties Edzard, Heer van Leens, Speel met …..  en Maak kennis met de vleer­muizen op het Landgoed.

Foto: Monique Spaltman | © Antoi­nette Borchert
Tekst: © Land­goed Verhildersum