Lauwersland Online - Noodklokdag van Domies Toen in Pieterburen succesvol verlopen

maandag 12 augustus 2019

Nood­klokdag van Domies Toen in Pieter­buren succesvol verlopen

Op vrijdag 9 augustus werd voor de nood­lij­dende bota­ni­sche tuin Domies Toen in Pieter­buren ieder uur de klok geluid. Een groep vrienden heeft met deze Nood­klokdag de betrokken instan­ties - zoals de Stich­ting Oude Groninger Kerken, de Gemeente Het Hoge­land en het Groninger Land­schap - laten zien dat het draag­vlak voor de tuin groot is.

Het Nood­klok­co­mité en vrij­wil­li­gers hebben in slechts drie weken tijd een programma in elkaar gedraaid dat klonk als een klok. Een programma om mensen te verlokken naar de tuin te komen én om vriend te worden want, hoe meer vrienden, hoe groter het draag­vlak van de tuin is. En dat is weer belang­rijk bij de onder­han­de­lingen over het voort­be­staan van de tuin. Die opzet is heel goed gelukt want er zijn in drie weken tijd 115 nieuwe vrienden bijge­komen en er komen er nog steeds nieuwe vrienden bij. De tuin heeft inmid­dels 331 vrienden!

Tijdens de Nood­klokdag luidde de klok van de kerk van Pieter­buren elk uur. Er was een kleine markt met planten, zaden, boeken, kera­miek, heer­lijke sapjes, siropen, spelt­pro­ducten, mosterd, zalfjes, aller­hande leuke spullen en nieuw: Domies toen­thee en prach­tige ansicht­kaarten. Er waren rond­wan­de­lingen, een lezing over spin­nen­seks, er werd gete­kend, er werden verhalen verteld, er was een heer­lijke bloe­men­lunch, het orgel in de kerk werd bespeeld en Kont­ra­bande trad daar op. Na dat optreden werd bekend dat de 100 nieuwe vrienden gehaald waren!

Iedereen - ook de kerk - werkte belan­ge­loos mee. Daar waren de concerten, de boek­ver­koop en er was koffie en thee met koek te koop. De opbrengst was voor Domies Toen. Een deel van de verkoop van de kramen werd aan Domies Toen geschonken en ook vooraf was er heel veel mede­wer­king om de Nood­klokdag en actie bekend­heid te geven, zoals de opbrengst van een plan­ten­vei­ling. Er is in totaal bijna € 1.000,- aan geld binnen­ge­komen. Het was al met al - ondanks dat het weer niet meewerkte - een heel fees­te­lijke dag.

De actie om nieuwe vrienden te krijgen, gaat nog steeds door. Vriend nummer 400 krijgt koffie of thee met taart in de thee­schen­kerij en vriend nummer 500 krijgt naar keuze een bloe­men­lunch of een high tea voor 2 personen.

Domies Toen is er nog niet, er is nog steeds steun nodig…

Bezoek voor meer infor­matie de website www.domiestoen.nl !