Lauwersland Online - Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis klaar voor de toekomst

vrijdag 25 januari 2019

Noor­de­lijk Arche­o­lo­gisch Depot in Nuis klaar voor de toekomst

Met een nieuw klimaat­sys­teem, een verdub­belde opslag­ca­pa­ci­teit en gerei­nigde arche­o­lo­gi­sche vond­sten is het Noor­de­lijk Arche­o­lo­gisch Depot (NAD) in Nuis klaar voor de toekomst. 

Voor de gede­pu­teerden van de drie noor­de­lijke provin­cies - Henk Stag­houwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe) en Johannes Kramer (Fryslân) was vrijdag 25 januari het moment om het vernieuwde depot te bezoeken en daar de samen­wer­kings­over­een­komst voor de komende 10 jaar te ondertekenen.

Schimmel aange­pakt

Het depot bestaat uit drie loodsen. In een van deze loodsen was een aantal jaren geleden door een verou­derd klimaat­sys­teem schimmel ontstaan op een deel van de collectie. Daarom is daar het klimaat­sys­teem vernieuwd en een schoon­maak­actie uitge­voerd. Alle arche­o­lo­gi­sche vond­sten in de loods zijn schoon­ge­maakt en voor zover nodig opnieuw verpakt. Door ook meteen het opslag­sys­teem in de loods te veran­deren, is de opslag­ca­pa­ci­teit van de loods verdub­beld. Hier­door is er voor vele jaren opslag­ruimte beschikbaar.

Uitge­breide collectie

Het NAD is sinds 1997 het geza­men­lijke arche­o­lo­gisch depot van de drie noor­de­lijke provin­cies. Hier worden alle bodem­vond­sten bewaard die worden gevonden bij arche­o­lo­gi­sche opgra­vingen in Noord-Neder­land. De collectie van het depot bestaat inmid­dels uit miljoenen objecten; van vuur­stenen werk­tuigen van Nean­der­tha­lers tot 19e eeuwse doua­ne­loodjes. Ook de bijbe­ho­rende docu­men­tatie, zoals veld­te­ke­ningen en rapporten, wordt hier bewaard.

Toegan­ke­lijk

Omdat steeds meer mensen de weg naar het depot weten te vinden, hebben de provin­cies in 2014 een publieks­ruimte in het depot gebouwd om groepen te kunnen ontvangen. In de wanden van deze ruimte zitten vitrines waarin vond­sten tentoon­ge­steld worden. Alle vond­sten zijn nu weer volledig toegan­ke­lijk voor musea, onder­zoe­kers en andere geïnteresseerden.

De bezoe­kers­ruimte van het NAD is elke woens­dag­middag geopend tussen 13:00 en 16:00 uur. Om 14:00 uur wordt een rond­lei­ding verzorgd door een van de mede­wer­kers van het depot.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.nadhuis.nl !

Tekst: © Provincie Groningen