Lauwersland Online - Oranje Fonds kent Garnwerder Commissie Jeugdactiviteiten € 1.250,- toe

donderdag 18 april 2019

Oranje Fonds kent Garn­werder Commissie Jeug­dac­ti­vi­teiten € 1.250,- toe

De Commissie Jeug­dac­ti­vi­teiten van Dorps­ver­e­ni­ging Garn­werd e.o. is meer dan verheugd dat het Oranje Fonds een bedrag van € 1.250,- heeft toege­kend voor de orga­ni­satie van een reeks aan activiteiten.

De Commissie bruist van de plannen maar die moeten natuur­lijk wel worden betaald en daarom vroeg men bij het Oranje Fonds een subsidie aan. Het Oranje Fonds streeft er name­lijk naar dat niemand in de samen­le­ving zich buiten­ge­sloten voelt en dat iedereen kan meedoen in de samen­le­ving. Daarom steunt deze orga­ni­satie jaar­lijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm­paar van het Oranje Fonds.

Acti­vi­teiten en plannen

Er staan flink wat plannen op stapel. Zo kunnen kinderen tot en met groep 3 van de basis­school (7 jaar) op zaterdag 18 mei van 15:00 tot 17:00 uur Oud-Hollandse spel­le­tjes spelen. Op zaterdag 22 juni kan de jeugd van 8 tot en met 17 jaar op de Allersma­borg terecht waar van 19:00 tot 21:30 uur  "Levend Stra­tego" wordt gespeeld.

Een open­lucht­bios­coop in het dorp op 7 september staat daarna als volgende acti­vi­teit op het programma. Om 18:30 uur gaat er een film voor de jongere jeugd draaien en vanaf 20:45 uur zijn niet alleen de Garn­werder jongeren welkom maar ook alle leden van Dorps­ver­e­ni­ging Garn­werd e.o.. Het is de bedoe­ling dat iedereen dan zijn eigen stoeltje meeneemt. Na afloop is er dan alle tijd voor een gezellig samen­zijn. De meeste inwo­ners van Garn­werd zijn lid van deze vereniging.

In de afge­lopen maanden heeft de Commissie overi­gens ook al het een en ander geor­ga­ni­seerd, zoals een eigen Nieuw­jaars­vi­site voor de jeugd in O.B.S Kromme Akkers en ook nog een disco-avond.

Om een en ander nog beter te kunnen laten lopen, heeft de Commissie nog plannen om een aantal attri­buten aan te schaffen.

Foto: Garn­werd vanaf molen De Meeuw | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Janny de Weijs