Lauwersland Onlin

vrijdag 4 oktober 2019

Peuter­speel­zaal Onder­dendam op bezoek bij Tuin­derij Klein Alma in Bedum

Afge­lopen week hebben twee groepen peuters van de Peuter­speel­zaal Onder­dendam een bezoek gebracht aan Tuin­derij Klein Alma in Bedum. Deze zelf­oogst­tuin is dit voor­jaar van start gegaan en werkt met oogstaandelen.

De peuters hadden in hun eigen moes­tuin­tjes bij de peuter­speel­zaal tomaatjes en boon­tjes gezaaid maar die konden in de zomer­va­kantie al geoogst worden. Op Tuin­derij Klein Alma hebben de peuters - samen met de tuinder Aukje Stof­felsma - groenten en kruiden geoogst voor groentesoep.

Het viel nog niet mee om wortels en knol­sel­derij uit de zware klei halen! De peuters hebben zelf onder bege­lei­ding van juf, ouders en groot­ou­ders de oogst gewassen en gesneden.

In de grote boeren­schuur bij de tuin­derij - gezeten aan tafels van stro­balen - heeft iedereen vervol­gens genoten van de zelf­ge­maakte soep.

Foto & tekst: © Roos Kotterer