Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Ploegen met paarden en oude tractoren op Landgoed Verhildersum in Leens

woensdag 25 september 2019

Ploegen met paarden en oude trac­toren op Land­goed Verhil­dersum in Leens

UPDATE: De ploegdag wordt wegens weers­om­stan­dig­heden - voor­lopig - een week uitge­steld naar zaterdag 12 oktober!

Op zaterdag 5 oktober maakt Land­goed Verhil­dersum in Leens de akkers weer winter­klaar. Al vroeg, vanaf 09:00 uur, worden de paarden voor de ploeg gespannen en worden de oude trac­toren opge­start om dit karwei te klaren. Wilt u dit van dichtbij bekijken? dan bent u van harte welkom! De akkers liggen bij de parkeer­plaats aan de west­kant van Verhildersum.

Vroeger was paar­den­kracht onont­beer­lijk op de boer­derij. Tot de mecha­ni­satie zijn intrede deed, waren man en paard vrijwel onaf­schei­de­lijk. Zeker voor het zwaar­dere werk werden één of meer­dere paarden voor de werk­tuigen gespannen.

De paarden werden hier­voor speciaal gefokt en op karakter en trek­kracht uitge­zocht. Het Groninger paard, dat ook zaterdag zijn kunde zal tonen, is betrouw­baar en veel­zijdig, met een rustig tempe­ra­ment. Precies wat vele boeren wensten. Rond de jaren '50 namen trac­toren steeds meer het werk van de paarden over zodat het tegen­woordig een bijzon­der­heid is om paarden op het veld aan het werk te zien.

Op zaterdag 5 oktober zullen de vrij­wil­li­gers, de paarden en oude trac­toren geza­men­lijk zorgen dat de akkers bij Verhil­dersum klaar­ge­legd worden om de winter in te gaan, zodat volgend voor­jaar weer gezaaid en later dat jaar geoogst kan worden. Bij slecht weer wordt het ploegen een week uitgesteld!

Foto & tekst: © Land­goed Verhildersum

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens

Datum: zaterdag 5 oktober 2019
Datum: zaterdag 12 oktober 2019
Tijd: 09:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter!
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet