Lauwersland Online - Roeiers gezocht voor Fries Kampioenschap Drakenbootrace 2019

dinsdag 2 april 2019

Roeiers gezocht voor Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race 2019

In Kollum vindt dit jaar wederom het Open Fries kampi­oen­schap Draken­boot­race plaats. Het start­schot zal op zaterdag 22 juni om 14:00 uur worden gelost.

De voor­be­rei­dingen voor de zevende editie zijn in volle gang en het beloofd weer een spor­tieve en gezel­lige dag te worden. In 2018 gingen in een span­nende strijd zo’n 300 deel­ne­mers - verdeeld over 16 teams - de strijd met elkaar aan. In een span­nende finale ging De Boer is (S)troef met de wissel­beker en 500 euro aan prij­zen­geld naar huis.

Dit jaar is ervoor gekozen om een dubbel Fries Kampi­oen­schap Draken­boot­race te varen. Omdat de teams uit twee verschil­lende groottes van boot kunnen kiezen, kan een team uit mini­maal 17 of 9 leden bestaan. Een team bestaat dan uit 16 peddel­laars en één trom­me­laar of 8 peddel­laars en één trom­me­laar. Zo wordt het gemak­ke­lijker om een team samen te stellen.

Deel­name

De commissie is weer op zoek naar spor­tieve teams die gaan proberen de titel Fries Kampioen op hun naam te schrijven. Ook deel­nemen? De inschrij­ving is geopend en de eerste teams hebben zich al weer aange­meld dus geef je zo snel moge­lijk op via www.drakenbootfestivalkollum.nl.

Meer acti­vi­teiten

Naast de Draken­boot­race zijn er op zaterdag 22 juni 2019 nog meer acti­vi­teiten te beleven, waar­onder veel live muziek, een mega groot terras aan het water, kinder­spelen en een swin­gende afslui­ting met stem­mings­or­kest "Butterfly" tot in de late uurtjes in de grote feesttent.

Open Friese Kampi­oen­schappen Drakenbootrace

De Open Friese Kampi­oen­schappen Draken­boot­race 2019 wordt geor­ga­ni­seerd door Het Plaat­se­lijk Belang Kollum, Acti­vi­teiten Plat­form Kollum en de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging HIM. Hoofd­sponsor is ook dit jaar weer Jumbo Kollum (Harm de Hoop).

Wie wordt Fries kampioen in 2019? Eén ding is zeker… het wordt weer een groots spektakel!

Foto's & tekst: © Jan Beets