maandag 4 maart 2019

Sirius zingt in de kerk van Zuurdijk

Op zondag 17 maart om 15:00 uur zingt Sirius weer in de kerk van Zuur­dijk. Natuur­lijk wordt het een concert met een Sirius-twist.

The circle of life

Sirius bezingt alle aspecten van het leven. Van blijd­schap over de geboorte, via de kinder­tijd naar de verwar­ring van de puber­teit. Ook het huwe­lijk, de ouderdom en uitein­de­lijk de dood en het leven daarna komen aan bod. Kortom, we volgen de mens van de wieg tot het graf.

Muziek over deze vele aspecten van het leven hebben we overal gevonden. Bij Johannes Brahms en bij The Real Group, bij Hein­rich Schütz en bij The Beatles, en elke andere denk­bare stijl en toon­aard. Aan de hand van deze muziek tonen wij u een leven vol liefde, maar ook tegen­slagen en misstappen: een leven dat tijdens dit concert aan u voorbij vliegt!

Over Sirius

Het was een combi­natie van eigen­wijs­heid en behoefte aan uitda­ging die in 2010 leidde tot de oprich­ting van Sirius. Een zestal koor­zan­gers met veel erva­ring wilde eens in een klein ensemble zingen en daarbij zelf de regie in handen nemen over de reper­toi­re­keuze, het repe­ti­tie­proces en de uitvoe­ringen. Onder het motto Zes zangers vertellen een verhaal maakten we concertprogramma’s rond een thema, waarin zo veel moge­lijk verschil­lende muziek­stijlen aan bod kwamen.

Sinds het eerste programma, met de dubbele titel Zonen & doch­ters / Wat vliegt de tijd, is er aan deze opzet weinig veran­derd. Nog altijd brengen we muziek uit alle moge­lijke klas­sieke stijl­pe­ri­odes, close harmony en eigen arran­ge­menten samen onder de vlag van een geza­men­lijk thema. De bezet­ting is wél veran­derd. De uitbrei­ding tot octet in 2017 opende een heel scala aan nieuwe moge­lijk­heden voor repertoire.

Sirius trad al eerder op in de kerk van Zuur­dijk die stamt uit de vroege 13e eeuw en waarin de geschie­denis is "te lezen". Sirius komt graag terug en Zuur­dijk ziet ze graag weer want het waren steeds verras­sende concerten!

Foto: De kerk van Zuur­dijk | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Annette Broekhuzien

Kerk Zuur­dijk

Hoofdweg 43
9966 VB Zuurdijk

Datum: zondag 17 maart 2019
Tijd: 15:00 uur | De kerk is open om 14:30 uur.

Kosten: € 10,00 per persoon inclu­sief koffie of thee met Zuur­diek­ster kouk.  Kinderen hebben gratis toegang.

Er kan bij concerten niet gere­ser­veerd worden dus kom op tijd!