Lauwersland Online - Soli Deo Gloria pakt uit met kerst in Theaterkerk Nes

zondag 24 november 2019

Soli Deo Gloria pakt uit met kerst in Thea­ter­kerk Nes

NESFanfare Soli Deo Gloria uit Nes presen­teert op de zater­dagen 7 en 14 december "A Christmas Carol" in Thea­ter­kerk Nes. Dit keer werken de muzi­kanten samen met het Popkoor van Opus 3 onder leiding van Ben Brunt, aange­vuld door een aantal toneel­spe­lers. Met behulp van regis­seur Sytze Bijlsma maken ze er een ouder­wets gezel­lige kerst­avond van. 

De deuren van de thea­ter­kerk gaan beide zater­dag­avonden open om 19:30 uur en de voor­stel­lingen beginnen om 20:00 uur. Vanwege de grote belang­stel­ling vorig jaar tijdens het jubi­le­um­con­cert heeft Soli Deo Gloria dit keer besloten het stuk twee keer op te voeren. "Op deze manier krijgt iedereen de kans om er bij te zijn.", vertelt Gerda de Vries van de concertcommissie.

Bekende kerst­mu­ziek

Tijdens de avonden wordt het verhaal van de oude en verbit­terde vrek Ebenezer Scrooge opge­voerd, afge­wis­seld met mooie kerst­mu­ziek. Gerda: "Alle bekende kerst­lie­deren komen voorbij. Zo spelen wij 'Joy to the World', 'Gabriella’s song' en muziek uit de film 'The Polar Express'. Samen met het popkoor van Opus 3 brengen wij 'Do they know its Christ­mastime' ten gehore. Alles wordt strak gere­gis­seerd door diri­gent Eelke de Jong."

Blij met Theaterkerk

Gerda is heel blij dat het korps dankzij Thea­ter­kerk Nes nog steeds een prach­tige plek heeft om op te treden in eigen dorp. "We zijn opge­lucht dat de kerk deze bestem­ming heeft gekregen. Na de verbou­wing is het zelfs nóg mooier geworden om hier op te treden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om er met z’n allen weer een mooie kerst­avond van te maken."

Kaarten (€ 7,50 inclu­sief 1 consumptie) zijn verkrijg­baar via www.theaterkerknes.nl !

Afbeel­ding & tekst: © Klasina van der Werf

Thea­ter­kerk Nes

Wies­terwei 2
9143 WJ Nes

Datum: zaterdag 7 en zaterdag 14 december 2019
Tijd: 20:00 uur