Lauwersland Online - Sporthal Scherphorn in Uithuizermeeden voorlopig dicht

woensdag 10 april 2019

Sporthal Scherp­horn in Uithui­zer­meeden voor­lopig dicht

Bij werk­zaam­heden in sporthal Scherp­horn in Uithui­zer­meeden is asbest aange­troffen. Dit is voor de gemeente Het Hoge­land aanlei­ding de hal voor­lopig te sluiten. De gebrui­kers van Scherp­horn zijn inmid­dels door de gemeente geïnformeerd.

In de hal worden momen­teel onder­houds­werk­zaam­heden uitge­voerd. Vorige week werd in de lucht­be­han­de­lings­ka­nalan in een douche­ruimte verdacht mate­riaal aange­troffen dat nader onder­zocht is. Het bleek om asbest te gaan. Vandaag kreeg de gemeente het advies de hal te sluiten. De werk­zaam­heden in de hal zijn onmid­del­lijk stilgelegd.

Komende vrijdag gaat een gespe­ci­a­li­seerd bedrijf de hal verder inspec­teren op de aanwe­zig­heid van asbest. Het bedrijf doet op basis van het onder­zoek aanbe­ve­lingen om het asbest te verwijderen.

Hoe lang de hal gesloten blijft, is op dit moment nog niet bekend. Voor de vaste gebrui­kers van de sporthal wordt naar alter­na­tieven gezocht.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland