Lauwersland Online - Stichting Iepenloftspul Brantgum speelt "De lêste Floed"

maandag 15 april 2019

Stich­ting Iepen­loftspul Brantgum speelt "De lêste Floed"

In het jaar dat het Lauwersmeer 50 jaar geleden werd afge­sloten, speelt de stich­ting Iepen­loftspul Brantgum "De lêste Floed", naar een boek van Durk van der Ploeg. Het werd door Baukje van Hijum omgezet naar een open­lucht­spel dat verras­send en actueel blijkt te zijn.

Slik­werk en land­aan­win­ning op de kwelder, het verlies van eb en vloed, maar ook de persoon­lijke historie van heit hebben grote invloed op hoe er binnen het gezin Vogel wordt samen­ge­leefd. Een leven dat zich afspeelt op de rand van de armoede, zowel in econo­mi­sche als in empa­thi­sche zin. Over gevoe­lens wordt niet gesproken en daar heeft een deel van de familie het moei­lijk mee. Dit alles heeft zijn weer­slag op de ontwik­ke­ling van de beide zonen Tunnes en Arjen en op hoe hun beider leven vorm krijgt.

Ondanks dat wordt het stuk nergens te zwaar, maar dat het stuk emoties zal oproepen staat als een paal boven water. Spelers en dansers zijn weke­lijks aan het repe­teren onder de bezie­lende leiding van regis­seur Atsje Lettinga. Er is naast toneel­spel ook dans en plaats voor zowel poëzie als voor muziek en zang.

Een mooie voor­stel­ling die de bezoeker zal boeien van begin tot einde!

Foto & tekst: © Stich­ting Iepen­loftspul Brantgum

It Leechje a/d Ringwei

Ringwei
9153 BK Brantgum

Datum: donderdag 13 tot en met zaterdag 22 juni 2019
Tijd: 21:00 uur

De voor­stel­lingen zijn op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 juni vanaf 21:00 uur. U kunt nu al kaarten bestellen via www.iepenloftspulbrantgum.nl of via Vanplan.nl.