Lauwersland Online - Takkenroute gemeente Westerkwartier

donderdag 7 maart 2019

Takken­route gemeente Westerkwartier 

In het voor­jaar wordt in de gemeente Wester­kwar­tier de zoge­naamde takken­route gereden. Hoeksema’s Regi­o­nale Mili­eu­dienst (HRM) verzorgt dit voor het gebied van de voor­ma­lige gemeenten Groo­te­gast, Marum en Zuid­horn. Voor het gebied van de voor­ma­lige gemeente Leek verzorgt de gemeente de inza­me­ling zelf. In het gebied Middag rijdt in 2019 de gemeente Het Hoge­land de takkenroute.

De takken­route wordt gereden op de volgende dagen:

Gebied Week
Groo­te­gast, Leek, Marum Week 12: 18-22 maart 2019
Zuid­horn Week 13: 25-29 maart 2019
Middag Week 12: 18-19 maart 2019

Groo­te­gast, Leek, Marum, Zuidhorn

Uw snoei­afval wordt normaal gesproken opge­haald op de dag dat de mili­eu­boer langs­komt. U moet het snoei­afval gebun­deld aanbieden met een maxi­male lengte van 1 meter en een maxi­maal gewicht van 25 kg per bundel (maxi­maal 1 m³). Afhan­ke­lijk van het aanbod, kan het snoei­afval op een later tijd­stip worden opgehaald.

Natuur­lijk kunt u uw snoei-/groen­afval ook zes dagen per week gratis afgeven op Mili­eu­straat de Tweemat of bij Vagroen.

Middag

In het gebied Middag moet het snoei­afval worden aange­meld bij de gemeente Het Hoge­land. Alleen snoei­afval dat is aange­meld, wordt meege­nomen. Uiter­lijk woensdag 13 maart moet u snoei­afval aanmelden via www.hethogeland.nl/snoeiafval. Op vrijdag 22 en 29 maart kunt u het snoei­afval ook gratis naar de gemeen­te­werk­plaats aan de Schou­wer­zijl­sterweg 8a in Winsum brengen.

Meer infor­matie over hoe u het snoei­afval moet aanleveren

Voor meer infor­matie of de wijze waarop u het snoei­afval moet aanle­veren, gaat u naar www.westerkwartier.nl/takken.

Tekst: © Gemeente Westerkwartier