Lauwersland Online - Terug naar 1797: de Kollumer Oproerdagen op 5 en 6 juli

vrijdag 19 april 2019

Terug naar 1797: de Kollumer Oproer­dagen op 5 en 6 juli

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli orga­ni­seert de Winke­liers­ver­e­ni­ging "HIM" de Kollumer Oproer­dagen. In Kollum - op de Voor­straat en de Wallen - waant u zich even hele­maal terug in de tijd van 1797. Met een groot straat­the­a­ter­ge­zel­schap en winke­liers gaat dit een bele­ving worden voor het hele gezin. Dit alles gelijk­tijdig met het open­lucht­spek­takel "Salomon, het Kollumer Oproer" wat in de eerste week van juli op het Maar­ten­splein plaats zal vinden.

Op vrijdag 5 juli van 16:00 tot 19:30 uur en op zaterdag 6 juli van 10:30 tot 15:30 uur wandelt u door een grote poort zó terug in de tijd. De dorps­om­roeper waar­schuwt iedereen dat het onrustig is in Kollum omdat de Fransen aan de macht zijn. Achter de poort speelt zich het leven af van 1797 met bede­laars, werk­vrouwen, straat­schof­fies, rijke adel, zaken­mensen en nog veel meer. De winke­liers zullen speciale acties houden en hun winkel omto­veren in de sfeer en stijl van eind 1700.

Er spelen in totaal 40 mensen mee, waar­onder 13 kinderen en speciale gast Sj. Star­ken­burg sr. De heer Star­ken­burg heeft zelf na de oorlog nog heeft meege­speeld in het toneel­stuk over 't oproer, Skaad en Ljocht. Ook zijn zoon én klein­zoon doen mee: drie gene­ra­ties Star­ken­burg dus!

De kleding word verzorgd door Outfit - toneel­kle­ding - uit Burgum en de kleding alleen al is een prachtig decor om naar te kijken… Iedereen is welkom en de entree is gratis!

Bezoek voor meer infor­matie over het Kollumer Oproer de websites www.kollumeroproer.nl en www.beleefkollum.nl !

Foto & tekst: © Winke­liers­ver­e­ni­ging "HIM"