Lauwersland Online - Textieldagen Verhildersum: Wonen en Leven met Textiel

donderdag 23 mei 2019

Textiel­dagen Verhil­dersum: Wonen en Leven met Textiel

Tijdens de Textiel­dagen op zaterdag 1 en zondag 2 juni op Land­goed Verhil­dersum in Leens staat textiel centraal, van woon­tex­tiel tot kleding, maar ook hand­werk­tech­nieken, life­style en styling. Van histo­risch textiel tot de nieuwste mode. Om te zien, te ervaren, te leren, te voelen en te kopen. Een inspi­re­rend weekend waar enthou­si­aste mensen laten zien wat hen bezig­houdt en hoe u deze nieuwe ideeën kunt vorm­geven en inte­greren in uw huis. Een beproefd recept voor een geslaagd dagje uit!

Land­goed Verhil­dersum stelt zich als doel een zo groot moge­lijke diver­si­teit aan tech­nieken en mate­ri­alen te presen­teren en veel mensen kennis te laten maken met deze oude hand­werk­tech­nieken zodat zij niet verdwijnen maar op een eigen­tijdse manier terug­komen. De hand­werken maken immers deel uit van ons erfgoed. Ambach­te­lijk hand­werk van nu! Demon­stra­ties, work­shops, presen­ta­ties en speciale rond­lei­dingen door de Muse­um­boer­derij zorgen voor een extra dimensie. Niet alleen modern textiel, maar ook histo­risch textiel - bijvoor­beeld in de vorm van histo­ri­sche kleding - krijgen de nodige aandacht. Want: oude tech­nieken leven. Boven­dien zijn de tech­nieken te mooi en te waar­devol om verloren te laten gaan.

Ook dit jaar is een selecte groep stand­hou­ders aanwezig om een scala aan tech­nieken en mate­riaal te laten zien. Zij demon­streren en vertellen u er graag over. Boven­dien kunt u deel­nemen aan diverse work­shops waar­voor u zich van te voren kunt aanmelden. Laat u inspi­reren, doe ideeën op voor uw eigen hobby en woning en schuif aan bij een work­shop of wandel mee met één van de speciale rond­lei­dingen. En natuur­lijk is er muziek en ook aan de inwen­dige mens wordt gedacht.

Tech­nieken als quilten, spinnen en weven, breien, haken en speciale borduur­tech­nieken komen uiter­aard aan de orde, maar ook bijvoor­beeld block­printen, macramé, naald­fri­vo­lité, schil­deren met garens en kant­klossen zijn te zien en vaak ook te doen. Veel van de stand­hou­ders demon­streren of geven een work­shop. U kunt kiezen uit drie work­shops, te weten vilten om zeepjes, tassen maken of quilten van een spel­den­kussen Cathe­dral window tech­niek. Let op: voor de work­shops kunt u zich opgeven via info@verhildersum.nl . De work­shops zijn niet gratis. Alle gele­gen­heid dus om een speciale tech­niek uit te proberen. Op zater­dag­middag is er extra aandacht voor mode en histo­ri­sche kostuums. De Vrienden van het oude kostuum laten zien wat hier alle­maal bij komt kijken. En wat zit er onder al die rokken verborgen? Ontdek de ontwik­ke­lingen van de dracht door de jaren heen. Als tegen­hanger laat Zibayou de huidige mode zien.

Maar u kunt ook ontdekken hoe u een oude stoel pimpt zodat het weer modern en als nieuw is. Hoe creëer je sfeer in huis? Wat doet u met oude borduur­werken? En hoe kun je textiel recy­clen? Of hoe maak je een beer? Vragen waar u tijdens dit textiel­weekend antwoord op kunt krijgen.

Bent u benieuwd hoe men vroeger omging met textiel en inte­rieur? Bezoek dan ook de borg en het Arbei­ders­hoeske. In de weel­de­rige, rijk inge­richte borg en het eenvou­dige arbei­ders­huisje waan je je op bezoek bij de bewo­ners. Zo kun je goed verge­lijken hoe een welge­stelde familie hun huis inrichtte en waar het arbei­ders­gezin het mee moest doen. Waar de rijke dames zich vooral bezig hielden met fraaie hand­werken, was voor de arbei­ders­vrouw het nuttig hand­werken van groter belang. Daarvan getuigt dit Noord-Groningse mate­riële en imma­te­riële erfgoed.

In de Muse­um­boer­derij is dit jaar uit de grote textiel­col­lectie van Verhil­dersum een keus gemaakt uit acht­tiende-eeuwse caraco-jakken en kinder­kle­ding uit de negen­tiende eeuw. Boven­dien kunt u kennis­maken met de kinderen die op het land­goed woonden. Ze vertellen over hun leven op het land­goed in de negen­tiende eeuw.

In het Koets­huis ontdekt u het verhaal van Edzard Heer van Leens. Deze expo­sitie is samen­ge­steld naar aanlei­ding van de terug­keer en restau­ratie van het schil­derij van Edzard Tjarda van Star­ken­borgh. Voor het eerst zijn de enige drie schil­de­rijen van de hand van Martinus van Greven­broek samen te zien op Verhildersum.

Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.

Foto & tekst: © Land­goed Verhildersum

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 - 571 430

Datum: zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019
Tijd: van 10:30 tot 17:00 uur
Kosten: er geldt een toeslag van € 1,50 op de normale entreeprijs

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !