Lauwersland Online - Titus na bijna honderd jaar terug in de Bonifatiuskapel in Dokkum

zaterdag 1 juni 2019

Titus na bijna honderd jaar terug in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum

DOKKUM - Pater Titus Brandsma was gister­avond weer even terug in de Boni­fa­ti­us­kapel in Dokkum. Bijna honderd jaar geleden hield Titus hier - tot verbijs­te­ring van de aarts­bis­schop - zijn preek in het Frysk. Nu was Titus - zeer geloof­waardig gespeeld door acteur Theun Plan­tinga - opnieuw het middel­punt van de belang­stel­ling in het bijzijn van hoge heren, name­lijk de Spaanse prior-gene­raal Ferdi­nand Millàn Romeral en prior Jan Brouns. Zij genoten zicht­baar van de voor­stel­ling "Titus, leven tussen stilte en stress".

"In yndruk­wek­kende foar­stel­ling yn Dokkum. Bouke Oldenhof en de spilers bin der yn slagge om it ferhaal fan Pater Titus oansprek­kend, pakkend en ûntroe­rend del te setten. Mei Theun Plan­tinga yn in glânsrol.", zo stelt gede­pu­teerde Johannes Kramer die samen met commis­saris van de Koning Arno Brok en Sietske Poepjes namens de provincie Fryslân aanwezig was. Ook wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerk­ster­a­diel was enthou­siast. "In moaie, oansprek­kende foar­stel­ling oer Titus Brandsma mei Theun Plan­tinga dy’t de rol hielendal pakt. Kompli­mint oan alle belutsenen."

Produ­cent Sjoek Nutma kijkt met een tevreden gevoel terug op de première. "Het was indruk­wek­kend. Het verhaal zit goed in elkaar, de scène­over­gangen zijn vloeiend en de muziek komt goed tot zijn recht.", stelt Nutma. De reac­ties van het publiek waren volgens hem zeer posi­tief. Zo was bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeu­warden heel enthou­siast. Vooral de manier waarop God en de duivel werden neer­gezet sprak hem aan en ook de persoon Titus kwam volgens de bisschop goed tot zijn recht in dit verhaal. Pastoor Verheijen was ook diep geraakt. Hij zat na de voor­stel­ling nog vol emotie. Mensen begrepen de keuzes die er waren gemaakt om het verhaal niet inte­graal te vertellen, maar de hoog­te­punten uit het leven van Titus voorbij te laten komen. Het publiek was vooral onder de indruk van de slot­scène waarbij Titus samen met hen de stilte beleefde en vervol­gens de verbin­ding met elkaar zocht.

Het was voor de orga­ni­satie Stich­ting 754 vooraf een gok, muziek­the­ater over het leven van Titus Brandsma die minder naams­be­kend­heid heeft dan Boni­fa­tius, maar ze zijn er in geslaagd om de kapel vol te krijgen.

De kaart­ver­koop gaat goed, meer dan tachtig procent van de kaarten zijn inmid­dels verkocht. Er zijn nog wel kaarten verkrijg­baar via www.titus2019.nl, vooral voor het laatste Pinksterweekend.

Foto: © Marit Anker
Tekst: © Klasina van der Werf