woensdag 30 januari 2019

Toneel­voor­stel­lingen Rede­rij­kers­kamer Eendracht Zuidhorn

Binnen­kort in Zuid­horn: Toneel­avond rond Judith Herz­berg door Rede­rij­kers­kamer Eendracht en Jeugd­the­a­ter­school Zuidhorn.

Rede­rij­kers­kamer Eendracht: Zeeziek in het zwembad

Tekst: Judith Herzberg
Bewer­king en regie: Herry Cornelius
Regie­as­sis­tentie: Remcke Brouwer

"Zeeziek in het zwembad" volgt twee mannen die door een Vene­ti­aanse gonde­lier gewei­gerd worden vanwege hun over­ge­wicht en afreizen naar een surre­a­lis­tisch afslank­in­sti­tuut. Daar is iedereen vooral met zich­zelf (en zijn/haar lijf) bezig.

Een absurd, hila­risch en toch ook gevoelig stuk dat zich bijna geheel afspeelt in het afslankcentrum.

Voor­af­ge­gaan door:

Jeugd­the­a­ter­school Zuid­horn: Voor Niets gaat de zon op…

Oorspron­ke­lijke titel: de Nietsfabriek
Tekst: Judith Herzberg
Bewer­king en regie: Maaike van den Hoek

Zeven jongeren in de leef­tijd van 12 t/m 14 jaar spelen in totaal 22 rollen.

Vader Wals­werk werkt in een afval­bak­fa­briek. Hij heeft een vrouw, een zoon en een dochter en er komen ook een neefje en een nichtje logeren. Druk zat. Helaas moet de afval­bak­fa­briek sluiten.

De arbei­ders besluiten de fabriek gewoon open te houden. Wat ze dan gaan maken? Niets! De Niets­fa­briek gaat zo goed lopen dat er arbei­ders bij moeten worden gezocht. Naast het niets maken wordt het niets consu­meren een trend in de maat­schappij. Dat vraagt om enige aanpassing.

Het stuk is poëtisch, absur­dis­tisch en luchtig van toon en nog steeds heel actueel!

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.kamereendracht.nl  en  www.jeugdtheaterschoolzuidhorn.nl !

Over Judith Herzberg

Onlangs ontving dich­teres en schrijf­ster Judith Herz­berg (Amsterdam, 4 november 1934) de pres­ti­gi­euze Prijs der Neder­landse Letteren voor haar poëzie, maar zeker ook voor haar toneel­werk. In 1997 kreeg zij al de P.C. Hooft­prijs voor haar hele oeuvre.

Tien jaar had Herz­berg geen toneel meer geschreven, uit onvrede met de heden­daagse ensce­ne­ringen van haar werk, totdat ze een stel geest­ver­wanten vond in de vijftig tot zestig jaar jongere spelers van de Thea­ter­troep, die naar eigen zeggen "vaude­ville-theater" maken, met veel slap­stick. En zo verschenen in 2015 twee nieuwe stukken van haar hand: "Hoe echt is echt echt" en "Zeeziek in het zwembad".

Tekst: © Greet van Dijk

Grand café & Loge­ment In ’t Holt 1654

Hoofd­straat 2
9801 BW Zuidhorn

Datum: vrijdag 8 en zaterdag 9 februari aanvang 20:00 uur
en zondag 10 februari aanvang 14:30 uur

Kosten: € 10,-

Kaarten zijn te bestellen via www.kamereendracht.nl en tevens verkrijg­baar bij ’t Kappertje aan de Hoofd­straat 29b in Zuidhorn.