Lauwersland Online - Tot woensdag geen opruimacties aan de Groninger Noordkust

maandag 7 januari 2019

Tot woensdag geen opruim­ac­ties aan de Groninger Noordkust 

Tot woensdag 9 januari worden er geen opruim­ac­ties meer gehouden langs de Groninger Noord­kust. Dat besluit is vanoch­tend genomen na overleg tussen de gemeente Het Hoge­land, Rijks­wa­ter­staat, de provincie Groningen, het Groninger Land­schap, zeehon­den­cen­trum Pieter­buren en het Water­schap Noorderzijlvest. 

Met het oog op de komende storm is de veilig­heid van vrij­wil­li­gers in het geding. Daar­naast is ook natuur­be­scher­ming in de kwets­bare kwel­ders van belang, voor behoud van flora en fauna.

Burge­meester Henk Jan Bolding en alle verte­gen­woor­di­gers van de andere betrokken orga­ni­sa­ties zijn onder de indruk van de inzet van vrij­wil­li­gers. "Wat we zien is trots. Trots op ons land­schap en ons werel­derf­goed, de Waddenzee. Fantas­tisch hoeveel mensen geholpen hebben met opruimen. Deson­danks is een pas op de plaats nodig".

Coör­di­natie van opruim­ac­ties is volgens Bolding essen­tieel: "Sommige delen van het vervuilde gebied maken we met machines schoon, grote gevaartes. Op die plekken is hulp van vrij­wil­li­gers gevaar­lijk. Daar­naast hebben we gecon­sta­teerd dat de kwel­ders kletsnat zijn en dat je wegzakt als je niet oplet. Het is te gevaar­lijk om hier zonder toezicht te gaan opruimen. Ook verstoren we met teveel bezoe­kers het kwets­bare vogel­ge­bied. Daarom hebben we met elkaar gecon­clu­deerd dat wij de opruim­ac­ties moeten coör­di­neren. We wachten af wat de storm aan afval brengt, en komen woensdag met nieuwe informatie."

De gemeen­te­lijke website www.hethogeland.nl is het centrale infor­ma­tie­punt over opruim­ac­ties, net als het gemeen­te­lijke Twit­ter­ac­count en de Facebook­pa­gina. Alle infor­matie over geco­ör­di­neerde opruim­ac­ties is ook vind­baar via hashtag #actie­gro­nin­ger­n­oord­kust.

Foto: Aange­spoelde spullen op Schier­mon­nikoog | © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland