Lauwersland Online - Unieke vleermuisfilm en excursie tijdens Museumweekend op Landgoed Verhildersum in Leens

dinsdag 2 april 2019

Unieke vleer­muis­film en excursie tijdens Muse­um­weekend op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Op vrij­dag­avond 12 april vertoont Land­goed Verhil­dersum in Leens een unieke film over de vleer­muizen die in en bij de borg wonen. Aanslui­tend verzorgt de Vleer­muis­werk­groep Groningen een vleer­muis­ex­cursie over het borg­ter­rein. Bij slecht weer op vrijdag wordt de excursie moge­lijk verplaatst naar zaterdag 13 april.

In en bij de borg Verhil­dersum komen al heel lang vleer­muizen voor. De kelder van de borg wordt door meer­dere soorten vleer­muizen gebruikt om te over­win­teren. Na de winter­slaap wemelt het 's nachts van de foera­ge­rende vleer­muizen boven de borg­gracht. Vrouw­tjes water­vleer­muizen verhuizen in de zomer naar bomen op het terrein, waar ze hun jongen krijgen en groot­brengen. In de herfst vormt het terrein voor meer­dere soorten vleer­muizen een halte tijdens de trek naar de winter­ver­blijven. Daar­voor zijn speciale kasten opgehangen.

Land­goed Verhil­dersum is voor natuur­lief­heb­bers zeer de moeite waard. De bezoe­kers van het land­goed zullen overdag echter weinig merken van de nacht­dieren en daarom zijn er uitvoe­rige film­op­names gemaakt op het land­goed zodat het publiek kan kennis­maken met het "onzicht­bare" leven van deze dieren.

Er is twee jaar aan de film gewerkt. Voor de opnames in het donker, zowel in de kelder als bij de bomen, zijn speciale infraroodcamera’s gebruikt zodat de dieren niet gestoord werden. Hoofd­rol­spe­lers in de film zijn de water­vleer­muizen. Tussen de beelden zitten unieke opnames, zoals van parende ruige dwerg­vleer­muizen: een wereld­wijde primeur. Hier­door is er ook inter­na­ti­o­naal veel inte­resse voor de film.

Maar het nacht­leven op het land­goed beperkt zich niet tot vleer­muizen, ook (rans)uilen en andere nacht­bra­kers figu­reren in de film. De prach­tige natuur­op­namen brengen het leven rond de borg Verhil­dersum door de seizoenen heen in beeld.

Bij het vallen van de avond worden de vleer­muizen wakker. Als het donker wordt , vliegen ze uit, op zoek naar insecten. Met een batde­tector kunnen de vleer­muizen aan de hand van het unieke ultra­sone geluid dat ze maken, herkend worden en kan hun soort worden bepaald.

Op het borg­ter­rein komen vijf soorten vleer­muizen voor. Die zijn er niet altijd alle­maal, maar meestal zijn er minstens drie verschil­lende soorten vleer­muizen te spotten. De eersten die wakker worden zijn Dwerg­vleer­muizen: kleine flad­de­raars, die razend snel tussen de bomen heen en weer schieten om muggen en vliegen te vangen. De laat­sten zijn de Water­vleer­muizen, want die zijn erg licht­schuw. Deze vleer­muizen zoeken voedsel boven een wateroppervlak.

Deel­name aan de excursie kan uitslui­tend na aanmel­ding vóór dins­dag­avond 9 april via info@verhildersum.nl of tel. 0595 - 571 430. Het aantal deel­ne­mers is beperkt in verband met het aantal beschik­bare bege­lei­ders en detec­toren. Kosten voor deel­name: volwas­senen € 3,00 en kinderen € 1,00.

De film begint om 19.15 uur in de Muse­um­boer­derij aan de Dijk­stil­sterweg 4, vlak bij de borg. Om 20.30 uur vertrekt de excursie naar de slot­gracht van de borg. De wande­ling over het terrein met batde­tec­toren om vleer­muizen te spotten duurt tot onge­veer 22:00 uur.

Vleer­muizen houden niet van regen. Als er heel veel regen verwacht wordt, wordt de excursie afge­zegd en zo moge­lijk verplaatst naar zaterdag 13 april.

Foto: © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Land­goed Verhildersum

Muse­um­boer­derij Verhildersum

Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: vrijdag 12 april 2019
Tijd: van 19:15 tot 22:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !