Lauwersland Online - Van verjaardagsfeest Queen Elizabeth naar Garnwerd aan Zee

vrijdag 21 juni 2019

Van verjaar­dags­feest Queen Eliza­beth naar Garn­werd aan Zee

Popu­laire band The Beatles Revival brengt muziek in leven van arme kinderen

Muziek zit in alle kinderen. Maar niet alle kinderen krijgen de moge­lijk­heden om hun muzi­kale talenten te ontdekken en ontwik­kelen. Kiwa­nis­club Groningen, Muziek Orga­ni­satie Noord (MON) en de Voed­sel­bank willen muziek in het leven brengen van kinderen die in armoede opgroeien. Om geld in te zamelen voor dit project wordt op zondag 30 juni vanaf 16:00 uur een Charity Event geor­ga­ni­seerd bij Garn­werd aan Zee. Daar treedt dan The Beatles Revival op. De band, die razend popu­lair is in Europa, optrad in de beroemde Cavern Club te Liver­pool én tijdens het verjaar­dags­feest van Queen Elizabeth.

Kiwa­nis­club Groningen, MON en de Voed­sel­bank zijn dit bijzon­dere muziek­pro­ject gestart omdat veel kinderen in armoede opgroeien. In Groningen gaat het zelfs om één op de acht kinderen onder de twaalf jaar. In de gezinnen, waarin ze opgroeien, is geen aandacht en geld voor hun crea­tieve en cultu­rele ontwik­ke­ling en dus ook niet voor muziekles. Het project maakt het nu ook voor hen moge­lijk om hun muzi­kale talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Deze happe­ning wordt mede moge­lijk gemaakt door Garn­werd aan Zee, Music Agency Bands & Acts, Flet­cher Hotels en Het Haagse Beatles museum. Als extra supportact treden tijdens deze middag belan­ge­loos op Kinda Kinks met onder anderen Peter de Haan en Herman Grimme.

Foto: Garn­werd aan Zee | © Wester­kwar­tier & Lauwers­land Online
Tekst: © Frans van der Haar - Kiwanis Groningen

Garn­werd aan Zee

Hunzeweg 38A
9893 PD Garnwerd

Datum: zondag 30 juni 2019
Tijd: vanaf 16:00 uur

Kaartjes voor het Charity Event kosten € 17,50 en zijn te bestellen via www.riversidepicnic.com. Van elk kaartje gaat € 2,50 naar het goede doel. Uiter­aard is het moge­lijk extra te doneren.