Lauwersland Online - Verkiezing de Tirrel VPRO Tegenlicht - Stem op de Tirrel!

maandag 6 mei 2019

Verkie­zing de Tirrel VPRO Tegen­licht - Stem op de Tirrel!

De (nieuw te bouwen) Tirrel in Winsum is een van de projecten die door VPRO Tegen­licht is uitge­kozen om deel te nemen aan een lande­lijke verkie­zing over plat­te­lands-pioniers. Onder het mom van "Power to the plat­te­land" zoekt VPRO Tegen­licht projecten of initi­a­tieven die zich inzetten voor de samen­le­ving van de toekomst. 

Volgens VPRO Tegen­licht zijn de initi­a­tief­ne­mers van de Tirrel "vernieu­wers" en kunnen zij anderen inspi­reren met het reali­seer­bare idee over de combi­natie van zorg, onder­wijs, de buurt, vrije tijd en sport. VPRO Tegen­licht biedt de Tirrel hiermee lande­lijke bekend­heid. Dat is erg mooi, want de Tirrel is power en uniek voor het plat­te­land van Noord-Groningen. Ja, zelfs uniek in Nederland.

Naast de Tirrel zijn ook andere projecten uitge­kozen. Het publiek kan stemmen op het beste idee. Van de winnaar wordt een docu­men­taire gemaakt. De initi­a­tief­ne­mers vinden de Tirrel natuur­lijk het mooiste en beste idee. Immers: de Tirrel gaat over de samen­le­ving van morgen, ze verbinden jong met oud en traditie met inno­vatie en daarom roepen ze zoveel moge­lijk mensen op om de Tirrel aan stemmen te helpen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.detirrel.nl !

Foto: de initi­a­tief­ne­mers van de Tirrel in Winsum
Foto & tekst: © De Tirrel