Lauwersland Online - Vijfde vaarseizoen van de Reitdiepveer van start

woensdag 10 april 2019

Vijfde vaar­sei­zoen van de Reit­diep­veer van start

Met ingang van maandag 1 april is de Reit­diep­veer voor het vijfde jaar begonnen aan haar dage­lijkse vaarten tussen Aduar­der­zijl en Schap­hal­ster­zijl. De veer­dienst - bedoeld voor fiet­sers, wande­laars en scoot­mo­biels - behaalde vanaf het begin mooie resul­taten. Er is sprake van een gestage groei. In 2018 werden maar liefst 6920 passa­giers overgezet.

Er zijn 47 vrij­wil­li­gers actief, vrijwel alle­maal "in dienst" sinds de oprich­ting. Zij varen de boot en doen het onder­houd aan de boot en de walvoor­zie­ningen, dragen zorg voor de logis­tieke orga­ni­satie en niet te vergeten: ook de publiciteit.

Rond de 23e augustus worden vanwege het lustrum speciale acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Infor­matie daar­over is te vinden op www.reitdiepveer.nl en op de Facebook­pa­gina.

Om de tocht over het Reit­diep voor lief­heb­bers nog voor­de­liger te maken, is een persoons­ge­bonden seizoen­kaart verkrijgbaar.

Met ingang van dit seizoen is de aanslui­ting op de knoop­punten voor fiet­sers en wande­laars voltooid. Er zijn inmid­dels ook een aantal fiets- en wandel­routes gemaakt. Eén daarvan is  door vrij­wil­li­gers van de Reit­diep­veer gemaakt: een wande­ling van station Winsum naar station Zuid­horn, zowel in eendaagse als in een twee­daagse opzet.

Foto & tekst: © Reitdiepveer