Lauwersland Online - Voedselbank Westerkwartier wint prijs

dinsdag 27 augustus 2019

Voed­sel­bank Wester­kwar­tier wint prijs

Er staat een mooie door een kunste­naar beschil­derde pick­nick­bank naast het depot van Voed­sel­bank Wester­kwar­tier. RTV Noord verlootte 15 pick­nick­banken en stelde voor­waarden aan de 650 inschrijvers.

De 15 banken zijn door RTV Noord gebruikt voor hun pick­nick­ban­ken­route en moesten na de actie een bestem­ming krijgen om mensen te verbinden en plaats bieden voor ontmoe­ting. Voed­sel­bank Wester­kwar­tier won een bank en kan nu - hele­maal in de lijn van de pick­nick­actie - mensen met elkaar verbinden.

De vrij­wil­li­gers van Voed­sel­bank Wester­kwar­tier kunnen nu met mooi weer buiten om de tafel pauzeren. Op de uitgif­tedag kunnen klanten van de voed­sel­bank er met elkaar én met de vrij­wil­li­gers praten. De gesprekken zullen buiten in de zon wellicht een ander karakter krijgen dan in de donkere kantine…

Foto en tekst: © Voed­sel­bank Westerkwartier