Lauwersland Online - Wethouder Blok opent nieuw onderkomen Tennisclub Baflo in Marciaborg

dinsdag 18 juni 2019

Wethouder Blok opent nieuw onder­komen Tennis­club Baflo in Marciaborg

Op zaterdag 22 juni opent wethouder Harmannus Blok van de gemeente Het Hoge­land de nieuwe tennis­banen en kantine van Tennis­club Baflo. De kantine vindt onderdak in het multi­func­ti­o­nele kind­cen­trum Marci­a­borg - tussen Baflo en Rasquert - en biedt uitzicht op de tennis­banen naast het gebouw.

De Marci­a­borg is op de oude plek van de tennis­banen van Tennis­club Baflo gebouwd. De club is daarom in 2017 verhuisd naar een tijde­lijke locatie en is nu op de defi­ni­tieve plek.

Sinds september 2018 zijn in de Marci­a­borg twee basis­scholen, een peuter­speel­zaal en kinder­op­vang geves­tigd. Met het in gebruik nemen van de tennis­banen en de kantine is het gebouw volledig inge­vuld. Samen onder één dak met andere orga­ni­sa­ties biedt moge­lijk­heden voor het delen van voor­zie­ningen en voor samen­wer­king. De tennis­club geeft al jaren tennis­lessen aan school­kin­deren en zet deze traditie voort op de nieuwe banen.

Deze zomer wordt gewerkt aan de inrich­ting van het omlig­gende Marcia­park, met paden, groen, een panna­veldje, jeu-de-boules­baan en een veldje voor buitengymlessen.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Het Hogeland

Marci­a­borg

Meij­maweg 9a
9955 VC Rasquert

Datum: zaterdag 22 juni 2019
Tijd: 13:30 uur