Lauwersland Online - Wijziging in de afvalinzameling voor de dorpen Aduard en Oldehove

vrijdag 4 januari 2019

Wijzi­ging in de afval­in­za­me­ling voor de dorpen Aduard en Oldehove

ADUARD & OLDEHOVE - Met ingang van 1 januari 2019 worden de grijze contai­ners in de dorpen Aduard en Olde­hove niet meer op de vrijdag in oneven weken geleegd maar op de maandag in de even weken.

Voor een aantal adressen in Olde­hove werd de grijze container al op de maandag in de even weken geleegd, dit veran­dert dus niet. De dag waarop de groene container wordt geleegd veran­dert niet.

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Westerkwartier