Lauwersland Online - Woning in Bedum gesloten vanwege illegale hennepteelt

donderdag 1 augustus 2019

Woning in Bedum gesloten vanwege ille­gale hennepteelt

Burge­meester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hoge­land heeft op donderdag 1 augustus een woning aan de Iren­elaan in Bedum voor een periode van 6 maanden gesloten: de politie heeft er een hennep­kwe­kerij aange­troffen en heeft deze ontmanteld.

Deze bestuurs­rech­te­lijke maat­regel is genomen op grond van artikel 13b van de Opiumwet en het Damo­cles­be­leid van de gemeente om over­last en gevaar­lijke situ­a­ties onmid­del­lijk op te heffen.

Hennep­kwe­kerij: levensgevaarlijk

Een hennep­kwe­kerij is gevaar­lijk. Hennep­te­lers veroor­zaken regel­matig over­last in woningen, worden omringd door (zware) crimi­na­li­teit en maken de buurt onveilig. Daar­naast is het brand­ge­vaar voor omwo­nenden groot, omdat hennep­te­lers vaak op een onvei­lige manier elek­tri­ci­teit aftappen, waar­door er levens­ge­vaar­lijke situ­a­ties kunnen ontstaan. Ook leidt een hennep­kwe­kerij regel­matig tot waterschade.

Uw hulp

Help mee onvei­lige situ­a­ties te bestrijden. Een hennep­kwe­kerij wordt vaak ontman­teld na tips van omwo­nenden. Uw hulp bij het melden van een moge­lijke kwekerij is dus van groot belang. Heeft u vermoe­dens van een drugs­pand? Bel de politie, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Foto: © Pexels
Tekst: © Gemeente Het Hogeland