maandag 22 april 2019

Yvon van Duinen en Daan Hofman vinden gouden eieren op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Op Paas­maandag is op Land­goed Verhil­dersum in Leens tradi­tie­ge­trouw de vraag "Wie vinden de gouden- en zilveren eieren?". Mede dankzij het prach­tige weer kwamen onge­veer 500 kinderen en hun bege­lei­ders zoeken naar de eitjes. De kinderen zwermden uit over de tuinen en singels rond de Borg onder aanvoe­ring van de grote én kleine paashaas.

De beide paas­hazen en hun helpers hadden in de tuinen en singels meer dan 2000 choco­lade paasei­tjes verstopt maar het bleek nog niet zo eenvoudig om de gouden- en zilveren eieren te vinden. De meeste kinderen vonden wel choco­lade eitjes, ook heer­lijk natuurlijk.

Uitein­de­lijk bleek de geluk­kige vinder van het gouden ei in de binnen­tuin Yvon van Duinen uit Leens te zijn. Thom Bosschieter uit Winsum vond daar het zilveren ei. Daan Hofman uit Leens was de geluk­kige vinder van het gouden ei in de singel en Twan Pijl uit Leens vond daar het zilveren ei. Deze bijzon­dere eieren mochten bij de paas­hazen geruild worden tegen een heer­lijke choco­lade paasverrassing.

De grote en kleine paas­haas waren heel enthou­siast over de grote schare kinderen en de goede sfeer. Ze hebben beloofd volgend jaar weer langs te komen.

Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend. Ook geopend op Tweede Paasdag en Tweede Pink­sterdag. Koningsdag 27 april gesloten.

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !

Foto & tekst: Land­goed Verhildersum