Lauwersland Online - Zaterdag 11 mei: Orgelbespeling door Willem van Twillert op de borg Verhildersum in Leens

dinsdag 7 mei 2019

Zaterdag 11 mei: Orgel­be­spe­ling door Willem van Twil­lert op de borg Verhil­dersum in Leens

Tijdens Orgeldag Noord-Neder­land op zaterdag 11 mei bespeelt de bekende orga­nist Willem van Twil­lert het secre­tai­re­orgel in de borg Verhil­dersum in Leens.

Sinds enkele jaren staat in de borg Verhil­dersum een mooi secre­tai­re­orgel. Tijdens Orgeldag Noord-Neder­land krijgt u de kans te genieten van dit orgel in een huise­lijke setting.

De bekende orga­nist Willem van Twil­lert is bereid gevonden deze dag het secre­tai­re­orgel te bespelen. Tijdens de openings­tijden van het museum bent u van harte welkom om dit te komen beluisteren.

Om 17:00 uur geeft Willem van Twil­lert een concert op het Hins­zorgel in de Petrus­kerk in Leens.

Willem van Twillert

Willem van Twil­lert is een Neder­lands orga­nist en compo­nist. Hij begon zijn loop­baan in 1967 op 15-jarige leef­tijd als kerk­or­ga­nist in de Mara­nat­ha­kerk in Bunschoten. In die tijd begon hij ook met het schrijven van psalmbewerkingen.

Van Twil­lert is in 1976 afge­stu­deerd aan het Conser­va­to­rium van de Vere­ni­ging Muziek­ly­ceum te Amsterdam (prak­tijk­di­ploma kerk­mu­ziek bij Frits Mehr­tens) en was dat jaar ook fina­list bij het Franse orgel­con­cours Grand Prix de Char­tres. In 1978 behaalde Van Twil­lert cum laude het diploma Uitvoe­rend Musicus (UM) en de aante­ke­ning impro­vi­satie bij de Acte B voor Orgel aan het Swee­linck Conser­va­to­rium te Amsterdam.

Sinds 1979 is hij als orga­nist verbonden aan de Johan­nes­kerk te Amers­foort. Midden jaren '80 ging hij psalm­be­wer­kingen in klas­sieke stijl compo­neren naar het voor­beeld van Klaas Bolt, geënt op het orgel dat hij bespeelde. Daar­naast compo­neert hij in roman­ti­sche en moderne stijl. Willem nam ook enkele jaren compo­sitie les en instru­men­tatie les bij Henk Alkema. Zijn reper­toire als uitvoe­rend orga­nist bevat ook zelden uitge­voerde werken.

Verder is Van Twil­lert jurylid geweest bij diverse Neder­landse orgel­con­coursen. Zo was hij bijvoor­beeld in 2000, 2004 en 2010 jurylid voor de Stich­ting Groningen Orgel­land ten behoeve van amateu­r­or­ga­nisten. Samen met zijn vrouw beheert Van Twil­lert de Stich­ting Promotie Orgel­pro­jecten (Stich­ting POP).

Bezoek voor meer infor­matie de websites www.verhildersum.nl en www.hinszorgelleens.nl !

Foto & tekst: © Land­goed Verhildersum

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 - 571 430

Datum: zaterdag 11 mei 2019
Tijd: vanaf 10:30 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !