Westerkwartier & Lauwersland Online - Zevende editie van de Elfkroegentocht door Noordoost-Fryslân

woensdag 16 november 2019

Zevende editie van de Elfkroe­gen­tocht door Noordoost-Fryslân

Op zaterdag 9 februari wordt voor de zevende keer de grootste kroe­gen­tocht van Neder­land geor­ga­ni­seerd. De Elfkroe­gen­tocht gaat langs elf kroegen in negen verschil­lende dorpen in Noordoost-Fryslân.

Vorig jaar deden er ruim dertien­hon­derd deel­ne­mers aan mee die door bijna 40 taxi­bussen vervoerd werden. De orga­ni­satie verwacht dit jaar nòg meer deel­ne­mers, name­lijk rond de vijftienhonderd!

De deel­ne­mers krijgen hun felbe­geerde medaille op vrij­dag­avond 15 februari bij elke deel­ne­mende kroeg tegen inle­ve­ring van de volle stempelkaart.

Deel­ne­mende kroegen

De deel­ne­mende kroegen zijn:
• Mano­li­tobar in Kollum,
• Para­disobar in Kollum,
• The Point in Buitenpost,
• Twaspan in Buitenpost,
• Café Stynsgea in Augustinusga,
• De Vier­sprong in Kootstertille,
• Phoenix in Jistrum,
• Jelle Joep in Twijzel,
• De Hossebos in De Westereen,
• Prins in Kollumerzwaag
en De iterij in Oudwoude.

Dit is ook de volg­orde die de bussen van Taxi Waaksma zullen gaan rijden.

Deel­name

Voor deel­name heb je een stem­pel­kaart nodig die je vanaf nu kan aanschaffen bij een van de deel­ne­mende cafés. Je begint in het café waar je je opge­geven hebt. Daar eindig je ook weer.

In elk café is iets leuks te doen met veel live muziek en disk­joc­keys. De kroe­gen­tocht begint om 18:00 uur en eindigt om 02:00 uur. Je mag ook later beginnen. Dus net stinne mar hinne!

Foto en tekst: © Johnny de Vries

Elfkroe­gen­tocht

Datum: zaterdag 9 februari 2019
Tijd: van 18:00 tot 02:00 uur