Lauwersland Online - Zomerconcert Muziekschool Noordakkoord

woensdag 19 juni 2019

Zomer­con­cert Muziek­school Noordakkoord

Op zaterdag 29 juni geven leer­lingen van Muziek­school Noord­ak­koord een Zomer­con­cert in 't Marne­hoes in Wehe - den Hoorn.

Tijdens het tradi­ti­o­neel jaar­lijks Zomer­con­cert zullen de meeste instru­menten die muziek­school Noord­ak­koord in haar lesaanbod heeft te beluis­teren zijn. Het belooft een prachtig concert vol werve­lende, zomerse muziek te worden.

Heeft uw kind het afge­lopen jaar ook zo genoten van de muziek­lessen op school? Loopt u al jaren rond met het idee om uw muziek­in­stru­ment weer eens van zolder te halen of wilt u juist een instru­ment gaan bespelen maar heeft u nog nooit de stap gezet? Dan is het komende cursus­jaar misschien wel het juiste moment!

Docenten zullen aanwezig zijn om na afloop van het concert uw vragen te beant­woorden. Het concert begint om 16:00 uur en zal onge­veer een uur duren.

U bent van harte welkom en bezoek voor meer infor­matie de website www.noordakkoord.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Janny de Weijs

’t Marne­hoes

Kerk­straat 21
9967 AC Wehe - den Hoorn

Datum: zaterdag 29 juni 2019
Tijd: van 16:00 tot 17:00 uur

Kosten: de toegang is gratis, al wordt een vrij­wil­lige bijdrage op prijs gesteld