Notice: Undefined index: pt-cv-view-id in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\plugins\pt-content-views-pro\includes\replace.php on line 759
Lauwersland Online - Zon Op Alle Daken: zonnestroom opwekken ook zonder eigen geld of geschikt dak!

maandag 16 september 2019

Zon Op Alle Daken: zonne­stroom opwekken ook zonder eigen geld of geschikt dak!

Zelf energie opwekken was tot nu toe wegge­legd voor mensen met een geschikt eigen dak én genoeg geld om te inves­teren. Terwijl mensen in een huur­wo­ning of zonder spaar­geld de voor­delen van een lagere stroom­re­ke­ning minstens zo goed kunnen gebruiken. Om dat moge­lijk te maken richtten Hotze Hofstra en Norbert Buiter - met behulp van een subsidie uit het Nati­o­naal Programma Groningen - vandaag ener­gie­co­ö­pe­ratie Zon Op Alle Daken op.

Zon Op Alle Daken is ontstaan uit de wens om meer geschikte daken te benutten voor het opwekken van zonne­stroom en om ervoor te zorgen dat de opbreng­sten eerlijk verdeeld worden – ook met inwo­ners die geen geschikt dak hebben of geen spaar­geld hebben om te investeren.

"We zien alle­maal dat er nog heel veel daken zonder zonne­pa­nelen zijn, of met maar een paar panelen, terwijl er veel meer op passen. Dat is natuur­lijk zonde.", zegt Nienke Homan, gede­pu­teerde Ener­gie­tran­sitie van de Provincie Groningen. "De rest van het dak blijft onbenut, terwijl er verderop in de straat wellicht iemand woont met een onge­schikt dak. Zon Op Alle Daken biedt daar een oplos­sing voor."

Hotze Hofstra legt uit hoe Zon Op Alle Daken werkt: "Door slim gebruik te maken van de post­co­de­roos­re­ge­ling profi­teren buurt­ge­noten van de zonne­pa­nelen, met of zonder eigen inves­te­ring. En de dakei­ge­naar ontvangt een vergoe­ding voor het gebruik van zijn dak."

Zon Op Alle Daken is een ener­gie­co­ö­pe­ratie die nadruk­ke­lijk is opge­richt om de opbreng­sten van duur­zame energie eerlijk te verdelen. Alle deel­ne­mers aan de projecten worden zelf mede-eige­naar van het project en zullen - naast 15 jaar een lagere ener­gie­re­ke­ning - ook lid zijn van de coöpe­ratie en samen beslissen over de opbrengsten.

Norbert Buiter: "Als lid van de coöpe­ratie deel je samen de winsten van de opge­wekte stroom en krijg je - voor jouw onder­deel in de coöpe­ratie - korting op de ener­gie­be­las­ting. Zo gaat je stroom­re­ke­ning met bijna een derde omlaag als je meedoet met Zon Op Alle Daken, zelf geen inleg doet en geen eigen dak hebt. Als je wel eigen geld inbrengt dan kan je tot meer dan de helft korting krijgen op je ener­gie­re­ke­ning. Door het inbrengen van een eigen dak komen daar ook nog huur­op­breng­sten bij."

Zon Op Alle Daken start dit najaar met een pilot­pro­ject samen met coöpe­ratie De Groenste Buurt in de Noor­der­plant­soen­buurt in Groningen. De wens is om het project na een succes­volle pilot uit te breiden naar dorpen, wijken en steden in de provin­cies Groningen en Drenthe.

Foto & tekst: © Ener­gie­co­ö­pe­ratie Zon Op Alle Daken
Fout: View 5a5860025k bestaat mogelijk niet