Lauwersland Online - Al 150 Friese vlaggen in 34 landen voor "Operaasje Fryske Flagge"

dinsdag 29 september 2020

Al 150 Friese vlaggen in 34 landen voor "Operaasje Fryske Flagge"

PROVINCIE FRIESLAND - In de zomer was het start­schot van een grote inter­na­ti­o­nale operatie. Zorgen dat de Friese vlag een emoji krijgt zodat die straks gebruikt kan worden op sociale media zoals WhatsApp en Facebook. De online redactie van Omrop Fryslân deed een oproep aan "Friezen om utens" om een foto met een Friese vlag in te sturen. Intussen hebben al meer dan 150 Friezen die buiten Fryslân wonen daar op gereageerd.

Het doel van de operatie is simpel: foto's en verhalen verza­melen van Friezen uit de hele wereld, natuur­lijk met een Friese vlag in de handen. "Het mooiste zou zijn dat we uit alle landen van de wereld, dat zijn er zo'n 198, een foto van een Friese vlag krijgen. Het laat zien hoe inter­na­ti­o­naal onze Friese vlag is.", zegt Ronald van der Pol, redac­teur online. Het ultieme doel is natuur­lijk dat er een Friese vlag-emoji komt.

Eén keer per maand duikt Omrop Fryslân ook in de achter­grond van de vlag, zoals het ontstaan ervan. Zo werd er al onder­zoek gedaan naar de kenmerken van een échte goede Friese vlag. Die heeft drie witte banen en zeven pompe­blêden (bladen van een water­lelie) met hun ronde vormen, die dus niet op kleine harten mogen lijken. Want dat komt nogal precies.

Intussen zijn er op de kaart van Operaasje Fryske Flagge meer dan 150 foto's te zien van Friezen uit 34 verschil­lende landen. "Dat is al hiel goed, mar dêr kin noch mear by.", zegt Ronald. Eén keer per week wordt er live op radio gebeld met één van de inzen­ders in "De middei fan Fryslân". "En alle kearen blykt wer dat de bân mei de pompe­blêden en it heitelân noch hieltyd tige sterk is, hoelang't se faak ek al út Fryslân fuort binne."

Het krijgen van zo'n nieuwe emoji is nog een heel traject. Er moet een schrif­te­lijke aanvraag inge­diend worden bij een inter­na­ti­o­nale commissie en er moet aan nogal wat voor­waarden worden voldaan. Deze commissie bepaalt één keer per jaar welke nieuwe emoji's worden toegelaten.

Afbeel­ding & tekst: © Omrop Fryslân