Lauwersland Online - Ambacht is de Kunst 2020 op de Allersmaborg in Ezinge

zaterdag 5 september 2020

Ambacht is de Kunst 2020 op de Allersma­borg in Ezinge

EZINGE - De Allersma­borg in Ezinge is de locatie waar het jaar­lijkse evene­ment Ambacht is de Kunst plaats­vindt. De editie 2020 is er tijdens de Open Monu­men­ten­dagen op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10:30 tot 17:30 uur te zien.

Beer Kok is er aanwezig met magi­sche pente­ke­ningen, Lijsje Nodon met takken­werk en gedichten, Matty de Vries met kinder­boeken, gedichten en schil­de­rijen, Nelleke de Graaf met beelden in steen en brons en Roger Veldman met gesmede sieraden in goud en zilver.

Tijdens Ambacht is de Kunst worden de richt­lijnen van het RIVM gevolgd. Bezoe­kers worden dan ook gevraagd om de aange­geven routes te volgen en er reke­ning mee te houden dat men af en toe even moet wachten.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst & afbeel­ding: © Janny de Weijs

Lauwersland Online - Ambacht is de Kunst 2020 op de Allersmaborg in Ezinge

Allersma­borg

Allersmaweg 64
9891 TD Ezinge

Datum: zaterdag 12 en zondag 13 september 2020
Tijd: van 10:30 tot 17:30 uur