Lauwersland Online - Bibliotheek Leens verhuist naar gemeentehuis

woensdag 12 februari 2020

Bibli­o­theek Leens verhuist naar gemeentehuis

LEENS - De bibli­o­theek van Leens verhuist naar de centrale hal van het gemeen­te­huis, locatie Leens. De nieuwe locatie gaat per 2 maart open voor het publiek. De oude bibli­o­theek sluit op 17 februari.

Wethouder Eltjo Dijk­huis over de verhui­zing: "Al jaren was het de bedoe­ling om te verhuizen naar een plek dichter bij het centrum waar naast de bieb ook andere func­ties en instan­ties samen met de bieb in een ruimte zitten."

Een bibli­o­theek in of als een multi­func­ti­o­nele ruimte past bij de nieuwe invul­ling van open­bare bibli­o­theken. "In Het Hoge­land willen we de bibli­o­theken een nieuwe toekomst geven. Een bieb is veel meer een ontmoe­tings­plek en huis­kamer dan alleen een hoop boeken op planken. Een bieb vervult nu meer­dere func­ties in de maat­schappij.", aldus Eltjo Dijkhuis.

Ilona Ebels, regio­ma­nager Biblionet Groningen, vertelt meer over de nieuwe invul­ling: "Het wordt een eigen­tijdse bibli­o­theek waar iedereen welkom is om een leven lang te blijven leren en ontdekken. Bibli­o­theek Leens is daarmee, na de bibli­o­theken in Appin­gedam, Veendam, Middel­stum en Winschoten de vijfde bibli­o­theek in de provincie die is inge­richt volgens deze nieuwe formule."

De centrale hal van het gemeen­te­huis werd voor het grootste deel niet meer gebruikt omdat de raad er niet meer verga­dert. De hal is daarom verbouwd om de bibli­o­theek te kunnen huis­vesten. Dankzij speciale geluid­dem­pende en priva­cy­be­scher­mende tech­nieken kunnen bibli­o­theek en gemeen­te­huis los van elkaar func­ti­o­neren. Ook is de privacy gewaar­borgd en zou geluids­over­last niet moeten voorkomen.

Wethouder Eltjo Dijk­huis en Rachel van Hoogen van Biblionet Groningen openen de nieuwe bibli­o­theek op maandag 2 maart om 13:30 uur. Iedereen is welkom.

Foto: © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente Het Hogeland