Lauwersland Online - Bouw van aardbevingsbestendige school in Uithuizermeeden van start

dinsdag 27 november 2020

Bouw van aard­be­vings­be­sten­dige school in Uithui­zer­meeden van start

UITHUIZERMEEDEN - De bouw van een nieuwe aard­be­vings­be­sten­dige school in Uithui­zer­meeden is van start gegaan. Tijdens de bouw zijn de leer­lingen gehuis­vest in een tijde­lijke school.

"De bouw ligt mooi op schema. 143 Kinderen hebben volgens plan­ning na de zomer­va­kantie 2021 les in het nieuwe gebouw.", vertelt wethouder Kristel Rutgers. Ze vervolgt: "Het gloed­nieuwe gebouw is aard­be­vings­be­stendig en heeft een gezond binnen­kli­maat met een frisse en open indeling."

Eind mei 2020 verhuisde de oude Dr. Damschool naar haar tijde­lijke locatie naast sporthal Scherp­horn in Uithui­zer­meeden. Inmid­dels is de oude school gesloopt en is de funde­ring van het nieuwe school gelegd.

Direc­teur Aafke Havinga is verheugd: "Al heeft de gemeente een goede tijde­lijke huis­ves­ting voor ons gere­geld, toch zien we uit naar onze nieuwe, aard­be­vings­be­sten­dige school. Ook krijgt de school een nieuwe naam: Het Prisma, school met de bijbel.". De school liet eerder dit jaar een video maken van het oude onder­komen zodat ouders en (oud)leerlingen toch nog afscheid konden nemen.

De school was verou­derd en voldeed door de aard­be­vingen niet meer aan de veilig­heids­normen. Daarom wordt een nieuwe aard­be­vings­be­sten­dige en bijna ener­gie­neu­trale school gebouwd op de oude locatie. De Dr. Damschool/Het Prisma is de eerste school die de gemeente Het Hoge­land dit jaar aard­be­vings­be­stendig maakt. In totaal zijn er in de gemeente de afge­lopen jaren vijf scholen vernieuwd. Daar­naast worden de komende twee jaren nog acht scholen aangepakt.

De scho­len­aanpak in Het Hoge­land is onder­deel van het regi­o­naal scholenprogramma.

Afbeel­ding & tekst: © Gemeente Het Hogeland