Lauwersland Online - De Kleine Jantje Beton Loterij vandaag van start!

Basis­scholen in actie via 1,5 meter afstand loten­ver­koop voor meer spelen en bewegen

woensdag 9 september 2020

De Kleine Jantje Beton Loterij vandaag van start!

NEDERLAND - Vandaag gaat de actie­pe­riode van De Kleine Jantje Beton Loterij van start. Leer­lingen verkopen lootjes aan de deur op 1,5 meter afstand én online via de Tikkie jij bent ‘m! actie. Door het wegvallen van de actie­pe­riode in mei is de actie­pe­riode in september aange­past. De loten­ver­koop via mach­ti­ging duurt van woensdag 9 tot en met woensdag 23 september. De online loten­ver­koop gaat nog door tot en met maandag 16 november.

Lootjes verkopen op 1,5 meter

In verband met de 1,5 meter-samen­le­ving is de verkoop via mach­ti­ging aange­past. De veilig­heid van leer­lingen en loten­ko­pers staat immers voorop. Daarom verkopen leer­lingen lootjes aan de deur altijd op 1,5 meter afstand door middel van handige 1,5 meter afstand mate­ri­alen. Hiermee is direct fysiek contact tussen leer­ling en loten­koper niet nodig. Leer­lingen kunnen veilig op pad voor hun school en de projecten van Jantje Beton.

"Tikkie jij bent ‘m!"

Online lootjes verkopen kan altijd via de Tikkie jij bent ‘m! actie. Gewoon thuis vanaf de bank en dus ook als een leer­ling bijvoor­beeld verkoud­heids­klachten heeft. Ouders en verzor­gers kunnen hun kind helpen zoveel moge­lijk lootjes voor hun school te verkopen door zelf een lootje te kopen, deze via Tikkie te betalen en vervol­gens via WhatsApp of social media de actie te delen met familie, vrienden en collega’s. Een veilige en eenvou­dige manier van lootjes verkopen en 100% coronaproof.

50% van de opbrengst is voor de school

De helft van de opbrengst mogen de scholen zelf besteden aan bijvoor­beeld buiten­lessen, speel­ac­ti­vi­teiten of speel­ma­te­ri­alen voor meer spelen en bewegen op en rondom het school­plein. De favo­riete speel­plek van kinderen! In de afge­lopen jaren hebben duizenden scholen met de opbrengst hun school­plein opge­knapt of gave speel­ma­te­ri­alen aange­schaft. De andere helft gaat naar projecten van Jantje Beton. Hierbij krijgen kinderen in kwets­bare speel­po­si­ties ­­– zoals kinderen met een beper­king – extra aandacht.

Belang van buitenspelen

Zoiets kleins en simpels als buiten­spelen speelt een grote rol in het leven van kinderen. Door te spelen krijgen kinderen de bewe­ging die ze nodig hebben. Ook is het belang­rijk voor een gezonde ontwik­ke­ling. Buiten­spelen is magisch. Er bestaat toch niets leukers dan samen met vriendjes buiten de wereld ontdekken? Vooral op een van de favo­riete speel­plekken: het school­plein. Zowel tijdens als na school­tijd. Boven­dien heeft buiten­spelen een posi­tief effect op de leer­pres­ta­ties en het concen­tra­tie­ver­mogen. Toch spelen drie op de tien kinderen niet of slechts één keer per week buiten. Buiten­spelen is belang­rijk, maar dus zeker niet altijd vanzelf­spre­kend. Daar doet Jantje Beton iets aan. Met De Kleine Jantje Beton Loterij.

Over Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitda­gender speel­ruimte en meer speel­tijd. Jaar­lijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de acti­vi­teiten en projecten van Jantje Beton. Kwets­bare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Wij willen bereiken dat álle kinderen dage­lijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belang­rijkste én het leukste onder­deel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN!

Bezoek voor meer infor­matie de website www.jantjebeton.nl !

Foto & tekst: © Jantje Beton