Lauwersland Online - De voordelen van het huren van een auto als student

donderdag 20 februari 2020

De voor­delen van het huren van een auto als student

LAUWERSLAND - Als student heb je moge­lijk al een rijbe­wijs, al moet je hier natuur­lijk wel 18 jaar oud voor zijn. Dit is overi­gens niet hele­maal waar, want je kunt het docu­ment al halen op je zeven­tiende. Dan mag je natuur­lijk nog niet alleen auto rijden. Als je als student al een rijbe­wijs bezit dan wil je deze logi­scher­wijs ook gaan gebruiken. Hier­voor heb je een auto nodig, zo simpel is het.

Je zou een goed­koop autootje aan kunnen schaffen maar dit kost natuur­lijk al best wat geld. Geld dat veel studenten tegen­woordig niet hebben want alles kost helaas veel geld anno 2020. Alsnog kun je wel een twee­de­hands auto kopen, maar dit hoeft niet altijd een goed idee te zijn. Er kan name­lijk van alles mankeren aan zo’n oude auto waar­door je moge­lijk alsnog veel geld moet betalen. Zo moet je voer­tuig moge­lijk gere­pa­reerd worden, wat natuur­lijk eigen­lijk niet de bedoe­ling is. Boven­dien moet je dan ook de auto verze­keren. Dit kan tevens veel geld kosten per maand. Als je dan toch een auto koopt dan is het aanbe­volen om overstappen.nl te gebruiken om alle verze­ke­ringen en verze­ke­raars te verge­lijken. Op deze manier kun je hope­lijk alsnog wat geld besparen op de autoverzekering.

Je kan als student dus een twee­de­hands auto kopen, maar zo’n exem­plaar is lang niet altijd goed en/of betrouw­baar. Boven­dien zien ze er niet altijd even leuk uit, want dat is natuur­lijk ook van belang. Een nieuwe auto aanschaffen zal voor de meeste studenten ook niet wegge­legd zijn. Tegen­woordig mogen de scho­lieren wel een studie­beurs krijgen en even­tueel nog een lening of bijbaantje hebben, dit zal alsnog niet genoeg zijn om een gloed­nieuw voer­tuig te kunnen kopen. Boven­dien zul je dan te maken krijgen met de verze­ke­ring, maar ook met het wegen­be­las­ting en de dure brandstof.

Als je alsnog wilt kunnen beschikken over een auto dan zou je een voer­tuig kunnen huren. Dit is in prin­cipe een hele goede oplos­sing voor je probleem, alhoewel het logi­scher­wijs ook een nadeel heeft. In de meeste gevallen moet je name­lijk mini­maal 21 jaar oud zijn om zelf­standig een auto te kunnen huren. Als je 21 jaar of ouder bent dan zul je hier geen hinder van onder­vinden, maar veel studenten zijn nog net een tikje jonger en kunnen dan niet zelf­standig een auto huren. Een ander nadeel van het huren van een auto is natuur­lijk dat het geld kost, dat is logisch.

Deson­danks is het niet al te moei­lijk om een goede auto te huren tegen een rela­tief voor­de­lige prijs. Als je je hier even goed in verdiept, dan heb je zomaar een exem­plaar te pakken die je kunt huren tegen een laag tarief. Er zitten hierbij natuur­lijk wel een aantal factoren die een effect hebben op de kosten van de huur­auto. Zo zal het merk en het model van de auto invloed hebben op de prijs die je ervoor moet betalen, maar ook de stad of regio waarin je het voer­tuig huurt kan het tarief beïnvloeden.

Ondanks de prijs om een auto te huren heeft het ook zeker voor­delen. Zo hoef je je geen zorgen te maken over de verze­ke­ring en wegen­be­las­ting. Dit zit name­lijk al inbe­grepen in het tarief en wordt hele­maal voor je gere­geld. Daar­naast kun je ook zeker ervoor zorgen dat je wat minder hoeft te betalen voor de huur­auto. Dit is overi­gens alleen moge­lijk als je met een aantal mede­stu­denten een road­trip gaat maken in de auto. Je kunt dan natuur­lijk geza­men­lijk de kosten betalen, hier­door zal de prijs per persoon toch wel een stuk lager uitkomen.

Foto: © Pixabay