Lauwersland Online - De vooroordelen over het praktijkonderwijs in "Ik bin PRO"

vrijdag 10 januari 2020

De voor­oor­delen over het prak­tijk­on­der­wijs in "Ik bin PRO"

PROVINCIE FRYSLÂN - In Fryslân gaan zo'n 1300 kinderen naar het prak­tijk­on­der­wijs, het voortzet onder­wijs voor kinderen die niet naar het VMBO kunnen omdat ze moeite hebben met leren. Over de leer­lingen en het prak­tijk­on­der­wijs bestaan veel voor­oor­delen, daarom heeft Omrop Fryslân in samen­wer­king met het prak­tijk­on­der­wijs Fryslân de tele­vi­sie­serie "Ik bin PRO" gemaakt. "Ik bin PRO" is vanaf woensdag 22 januari iedere woensdag te zien om 17:30 uur bij Omrop Fryslân.

In het programma loopt presen­tator Raynaud Ritsma bijna een jaar lang mee op drie Friese scholen voor prak­tijk­on­der­wijs, om eens achter het stigma van moei­lijk lerende kinderen zonder toekomst­per­spec­tief' te kijken. Een verhaal dat ook als spiegel dient voor ons onder­wijs­sys­teem en de pres­ta­tie­maat­schappij waar wij in leven. PRO Dokkum, De Diken in Sneek en Seven­wolden Compagnie in Heeren­veen staan centraal in dit nieuwe programma van Omrop Fryslân.

Eerste afle­ve­ring

In de eerste afle­ve­ring van "Ik bin PRO" intro­du­ceert Raynaud het prak­tijk­on­der­wijs. Hij ontmoet leer­lingen en praat met ortho­pe­da­goog Henk Wesse­ling en direc­teur Peter Zelden­rust van De Diken over de insteek van het prak­tijk­on­der­wijs. Vanaf afle­ve­ring twee is iedere week een portret te zien van een leer­ling. Bijvoor­beeld van de 12-jarige Jitze uit Schar­ne­goutum die graag poli­tieman wil worden. Maar hoe verhoudt zijn niveau zich tot die droom? Zijn die ambi­ties reëel? In afle­ve­ring drie is de 14-jarige Sandra uit Damwâld te zien. In die afle­ve­ring staat het IQ en de waarde van het IQ-label centraal.

Ik bin PRO

De vreugde en het verdriet van het PRO: vanaf 22 januari elke woensdag om 17:30 uur op Omrop Fryslân in "Ik bin PRO".

Foto: © Vander­schaaf Film
Tekst: © Omrop Fryslân