Lauwersland Online - Deelauto’s Westerkwartier open voor publiek

vrijdag 21 februari 2020

Deelauto’s Wester­kwar­tier open voor publiek

WESTERKWARTIER -Vanaf maandag 2 maart zijn de zeven deelauto’s in de gemeente Wester­kwar­tier ook te gebruiken door bewo­ners en bedrijven. De gemeente en aanbieder Mobi­Noord orga­ni­seren daarom twee infor­matie-avonden met alle prak­ti­sche infor­matie en antwoord op de vraag: Past een elek­tri­sche deel­auto ook bij mij?

De infor­matie-avonden vinden plaats op maandag 2 maart in de Caze­mier­Boer­derij aan de Hoofd­straat 27 in Tolbert en op maandag 9 maart in het gemeen­te­huis aan de Hooiweg 9 in Zuid­horn. Op beide avonden zijn de zalen open vanaf 19:00 uur, start om 19:30 uur. Mobi­Noord is aanwezig op de informatie-avonden.

De auto’s zijn volledig elek­trisch en reser­veren en betalen verloopt via een app op je tele­foon. Test­rij­ders die de afge­lopen maanden al in de auto reden zijn aanwezig en delen hun ervaringen.

De auto’s staan bij de gemeen­te­huizen in Leek (2x), Zuid­horn (2x), Groo­te­gast, Marum en in Tolbert bij Novatec. Bewo­ners en bedrijven in en rond die loca­ties nodigen we met nadruk uit om deze maand in te stappen. De eerste gebrui­kers kunnen in de maand maart tegen een aantrek­ke­lijk tarief rijden.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.mobinoord.nl !

Foto: © Pixabay
Tekst: © Gemeente Westerkwartier