Lauwersland Online - Domies Toen in Pieterburen: een jaar na de noodklok

zondag 30 augustus 2020

Domies Toen in Pieter­buren: een jaar na de noodklok

PIETERBUREN - Een jaar geleden kwam een groep vrienden van Domies Toen in Pieter­buren in actie omdat ze erg bezorgd waren over het voort­be­staan van de bota­ni­sche tuin. Ze vonden dat Domies Toen onder geen beding verloren mocht gaan en gingen de nood­klok luiden.

De groep vrienden ging hard aan het werk om nieuwe vrienden te zoeken en om het draag­vlak te vergroten. Het gemeen­te­be­stuur beant­woordde de nood­kreet en kwam met een subsidie voor de komende 2 jaren.

Het oude bestuur van Domies Toen was moe van de strijd en droeg het stokje over aan een nieuw bestuur. Dat nieuwe bestuur is - samen met de tuin­be­heerder en de vrij­wil­li­gers - hard aan het werk gegaan. De beno­digde stukken voor het veilig­stellen van de erken­ning als bota­ni­sche tuin zijn gemaakt én goed bevonden. Het bestuur vertrouwt erop dat ook de status als gere­gi­streerd museum in orde komt.

Maar natuur­lijk veel belang­rijker dan stukken: de tuin ziet er fantas­tisch uit dankzij de beheerder en vrij­wil­li­gers. Dit oogst veel waar­de­ring van de bezoekers.

De tuin spran­kelt van acti­vi­teiten: er is muziek in de tuin en er zijn weer rond­wan­de­lingen. De vrien­den­groep groeit, door corona iets minder hard dan gehoopt, maar toch. En ook het bezoe­kers­aantal groeit.

Feestje

Om dit alles te vieren, geeft Domies Toen op zaterdag 5 september vanaf 11:00 uur een feestje onder het motto: "Domies Toen… en nu! Een jaar na de nood­klok, Domie kan trots zijn!"

Het wordt een fees­te­lijke dag met muziek, rond­wan­de­lingen, lezingen en meer.

Zo komt Bollen&Co (Moniek Bollen, accor­deon - Els Krieg, tuba/sax/bas en Jos Hoes, saxen/accordeon/bas). Zij spelen muziek uit alle wind­streken. Duo Laag/Hoog (Greet Kloeg, fagot en Sjoerd Visser, fluit) speelt muziek uit de barok en de renais­sance, maar misschien nemen ze ook de doedelzak en trommel mee. Moniek Spie­rings gaat met een vogel­blik de tuin rond. Dick Wiebenga - de man van de vlin­der­pop­pen­kast - vertelt over vlin­ders. JanJaap Boehlé laat met foto's Domies Toen het hele jaar door zien. Sytske Feitsma en Wil van Donse­laar staan er met kera­miek, Boukje Ouds­horn met zalfjes en jam, en natuur­lijk zijn de eigen boekjes van Domies Toen te koop.

Foto & tekst: © Annette Broekhuizen

Domies Toen

Hoofd­straat 76
9968 AG Pieterburen

Datum: zaterdag 5 september 2020
Tijd: inloop vanaf 12:00 uur (de Thee­schen­kerij is vanaf 11:00 uur geopend)

Kosten: een vrij­wil­lige bijdrage of het aanmelden als vriend wordt ten zeerste op prijs gesteld

Bezoek voor meer infor­matie de website www.domiestoen.nl !